INTERNI BONI NUMIZMATIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

V NDS smo 5. marca 1997 zaradi pomanjkanja drobiža pri plačevanju vstopnine za nedeljska in mednarodna srečanja uvedli bone, ki so bili veljavni za vsa plačila v društvu in ves čas neomejeno zamenljivi v veljavno tolarsko gotovino.

Boni so bili v uporabi do selitve srečanj na novo lokacijo in do ukinitve vstopnine. Iz uporabe smo jih dokončno vzeli po uvedbi evra, natančneje na rednem letnem občnem zboru 23. marca 2008.

 

Na bonih prve serije je prikazan izris ljubljanskega denarja, ki je tudi društveni znak. Druga serija prikazuje antične, tretja pa srednjeveške kovance. Zamišljeno je bilo, da bi vsako leto izšla serija z drugimi motivi, vendar potrebe obtoka po ukinitvi vstopnine niso bile več tolikšne, da bi bilo treba vsako leto natisniti novo serijo. Zadnji je bil izdan priložnostni bon ob 60. obletnici društva.

 

 

Serija 1997 - znak NDS

 

 

 

Serija 1998 - antični kovanci

 

 

 

Serija 2000 - slovenski srednjeveški kovanci

 

 

 

Serija 2001 - 60 let NDS

 

 

 

 

 

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije 2009