LETNA ČLANARINA NDS

 

velja za koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra.
Po sklepu Zbora članov 28.5.2022

izhodiščna  letna članarina znaša:


- za osnovnošolce (-100%) 0,00 €

- za mladino do 18 let (-50%) 15,00 €
- za redne člane 30,00 €
- za častne člane 0,00 €

 

Izhodiščni članarini lahko priložite prostovoljni prispevek po lastni presoji.

 

Pri plačilu članarine za nazaj velja tarifa, ki je veljavna na dan plačila.

 

Članarino lahko plačate:

  1. osebno pri dežurnem predstavniku društva

    1. na nedeljskih srečanjih

    2. na mednarodnih srečanjih

    3. v knjižnici na Ilirski ulici 14

  2. na bančni račun (NLB)
    SI56 0222 2001 0632 515

Na podlagi potrdila o plačilu članarine vam potrdimo člansko izkaznico.