Plačilo članarine na bančni račun:

 

 Članarino lahko plačate na bančni račun (NLB) SI56 0222 2001 0632 515
- s plačilnim nalogom UPN (položnic ne pošiljamo) ali
- z nakazilom preko e-banke

 

 Shrani.si


Pri plačilu poleg svojega imena, priimka in naslova napišite tudi številko članske izkaznice in leto, za katero plačujete članarino.
 

V polja na plačilnem nalogu vpišite naslednje podatke:

 

(A) V rubriko Namen plačila zapišite "XXX članarina YYYY", pri čemer:

XXX nadomestite s številko svoje članske izkaznice,

YYYY pa nadomestite z letom, za katerega plačujete članarino.

(primer: 123-članarina-2012)

 

(B) V rubriko Številka računa vpišite SI56 0222 2001 0632 515

 

(C) V rubriko Referenca v prvem okencu napišite 00, v drugem pa XXX-YYYY,

kjer XXX in YYYY prav tako nadomestite s svojo člansko številko in letom, za katerega plačujete članarino.

(primer: 123-2012)
 

Izogibajte se pisanju besede "plačilo za...", ker je vsako nakazilo s položnico tako ali tako plačilo, na bančnem izpisku se potem vidi samo te besede, za bistvene podatke pa zmanjka prostora in niso vidni.
Zaradi boljše evidence lahko pošljete kopijo plačilnega naloga (po pošti ali po e-pošti) na naslov društva s pripisom "za blagajnika".