ČLANSTVO V NUMIZMATIČNEM DRUŠTVU SLOVENIJE

 

V NDS se lahko včlani vsak, ki ga veseli numizmatika.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

 

Članske ugodnosti:

 

Možnost srečevanja z drugimi numizmatiki

Strokovna pomoč izkušenejših numizmatikov

Brezplačna uporaba društvene knjižnice

Vključitev v numizmatični abonma

Brezplačno prejemanje strokovne publikacije Numizmatični vestnik enkrat letno

Brezplačno prejemanje informativnega glasila Numizmatične novice petkrat letno

Popust pri vstopnini in najemu mize na srečanjih zbiralcev

Popust pri nakupu literature v Narodnem muzeju Slovenije

Možnost sodelovanja na menjalnih posredništvih kovancev

Možnost udeleževanja predavanj in strokovnih ekskurzij

Možnost sodelovanja na razstavah

 

Dodatna ugodnost samo za nove člane:

Možnost nabave slovenskih  2€ in 3€ spominskih kovancev iz prejšnjih let

 

Vse članske ugodnosti lahko uveljavljate s potrjeno člansko izkaznico ali dokazilom o plačani članarini za tekoče koledarsko leto.