Ogled Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri

Ob prenovi opreme društvenih prostorov na Ilirski ulici smo med drugim staro masivno, vendar žal za naše potrebe nefunkcionalno, pisalno mizo zamenjali z nekaj novimi, pri-mernejšimi za naše potrebe. Ker ima miza tudi svojo preteklost, po inventarnih števil-kah se da videti, da izvira iz pisarne Borisa Kidriča, je seveda nismo zavrgli, ampak ponudili ustanovi, ki je za njeno hrambo najprimernejša. Sprejel jo je Tehniški mu-zej iz Bistre, kjer bo krasila poročno sobo.

V muzeju so nam ob tej priložnosti ponudili brezplačen voden ogled svojih zbirk. Glavne muzejske zbirke TMS se nahajajo v nekdanjem kartuzijanskem samostanu v Bistri pri Vrhniki. Poleg ogleda muzejskih zbirk in številnih dejavnosti si lahko obi-skovalci privoščijo tudi prijeten počitek v mirnem naravnem okolju, stran od mestne-ga vrveža.

V dogovoru z vodstvom muzeja smo za ogled izbrali četrtek, 2. junija ob 16. uri. Vabljeni ste vsi člani NDS, prav tako so dobrodošli vaši družinski člani. Kot je bilo že rečeno, je voden ogled ob tej priložnosti brezplačen.

Vse, ki bi se ogleda muzeja radi udeležili, vabimo, da se prijavite najkasneje do so-bote, 28. maja. Prijave lahko pošljete po pošti na naslov NDS, Ilirska 14, 1000 Ljubljana (v soboto morajo biti v nabiralni-ku), lahko se prijavite osebno na mednaro-dnem numizmatičnem srečanju na Taboru v Ljubljani, lahko pa tudi po e-poši nds@nds.si . Prijave so informativnega značaja, da bodo v muzeju vedeli, kakšno skupino naj pričakujejo, zato sporočite tudi koliko / katere dužinske člane boste pripeljali.

Zbirno mesto bo pred vhodom v muzej 15 minut pred ogledom. Organiziranega prevo-za ne bo, zato naj zanj poskrbi vsak sam. Z osebnim avtom je najlažji dostop z Vrhnike v smeri proti Borovnici.

Z javnim prevozom sta dve možnosti. Prva je čez Vrhniko. Avtobus iz Ljubljane do Vrhnike vozi vsakih 20 minut (iz LJ ob 14:00), z Vrhnike (ne s postaje v centru, ampak s postajališča Jazon - pozanimajte se za prestop) pa odpelje avtobus proti Borovnici ob 15:15. Druga možnost je z vlakom do Borovnice (iz Ljubljane odpelje ob 14:33), kjer imate možnost prestopa na avtobus (ne pelje do železniške postaje, ampak ustavi v križišču pred Borovnico) ob 15:35.  Za nazaj bi bilo treba peš do Vrh-nike ali Borovnice (v vsako smer 4 km).

Glede na oddaljenost od Ljubljane pa je obisk muzeja možno združiti s prijetnim kolesarskim izletom.

S seboj prinestite člansko izkaznico NDS.

====================================================

NEKAJ VTISOV Z OBISKA MUZEJA

Kljub neugodni uri in dnevu v tednu je bil obisk muzeja uspešen.

Že pri vhodu nas je pričakal stroj za uničevanje kovancev. Vanj vržeš kovanca za 1 evro in 5 stotinov, ven pa dobiš, kot je rekla blagajničarka na vhodu, zmaličen kovanec. Mogoče pa to ne bi bil tako napačen izraz za tovrstne spominke.
 Shrani.si

Kljub temu, da smo imeli na voljo le eno uro, muzej se zapira že ob 17h, se je vodič Roman Gabrovšek zelo dobro izkazal. Ogled smo začeli pri jedrskem pospeševalniku, nadaljevali mimo parnega stroja in geplja, spotoma pogledali grajsko dvorišče in spoznali zgodovino stavbe in končali na oddelku s Titovimi avtomobili.  
 Shrani.si Shrani.si Shrani.si

 Shrani.si Shrani.si Shrani.si

 Shrani.si Shrani.si Shrani.si

====================================================

© Numizmatično društvo Slovenije, 2011