Obisk kovnice v Kremnici

====================================================

(Numizmatične novice  št. 82 / 15.11.2011)

 

Po skoraj natančno desetih letih smo iz Banke Slovenije ponovno dobili namig o možnosti obiska kovnice v Kremnici. Ta kovnica bo naslednje leto spet kovala naše kovance.

Obisk kovnice bomo predvidoma izvedli spomladi, trenutno je v igri datum okrog 27. aprila, ki je pri nas dela prost, na Slovaškem pa delovni dan, tako da za udeležbo na ekskurziji ne bi bilo potrebno jemati dopusta. Datum je zaenkrat le okviren in lahko se dogovorimo tudi za drugega. V vsakem primeru pa bo ogled na delovni dan kovnice.

Po izkušnjah izpred desetih let smo bili s takratnim obiskom kovnice zelo zadovoljni, saj so nam pokazali praktično vse podrobnosti proizvodnje kovancev od izdelave grafičnih osnutkov, priprave kovnih orodij preko samega postopka kovanja do štetja in pakiranja. Ogledali smo si tako novo proizvodno dvorano, namenjeno proizvodnji obtočnih kovancev kot tudi staro kovnico, kjer v glavnem izdelujejo medalje.

Na Slovaško bomo potovali z osebnimi vozili. Kdor ne bo vozil bo lahko prisedel k tistemu, ki bo peljal. Tako bomo bolj fleksibilni in neodvisni in se bomo lahko prosto odločali za morebitne dodatne oglede na Slovaškem ali za takojšnjo vrnitev iz kovnice domov.

O podrobnostih se bomo še dogovarjali, vsa obvestila bodo objavljena v Numizmatičnih novicah in na spletnem forumu. Zaenkrat zbiramo informativne neobvezujoče prijave, da bomo v kovnico lahko sporočili, kako veliko skupino naj pričakujejo. Prijavite se lahko po elektronski pošti na naslov nds@nds.si.

Dokončne prijave bomo zbirali po rednem letnem zboru članov marca. Ogleda kovnice se lahko udeleži vsak član NDS, vabljeni tudi družinski člani. V primeru prevelikega števila prijav bo kriterij za udeležbo tudi aktivnost v društvu.

====================================================

(Numizmatične novice  št. 84 / 10.3.2012)

 

Ogled kovnice v Kremnici, ki sem ga napovedoval v zadnjih dveh številkah Numizmatičnih novic, je zdaj dokončno potrjen. Ogledali si jo bomo v petek, 27. aprila letos.

V Kremnico bomo potovali v četrtek, 26. aprila in zvečer istega dne se bomo zbrali v hotelu Golfer, kjer sta predvideni dve nočitvi.

Program uradnega dela ogleda bo obsegal:

1. zbor udeležencev v hotelu Golfer v Kremnici v četrtek, 26. aprila zvečer.

2. oglede po programu v petek, 27. aprila:

-        obisk kovnice Mincovna Kremnica in manjšega muzeja v kovnici

-        obisk muzeja Slovaške narodne banke v Kremnici

-        obisk rudnika zlata v Kremnici

3. možnost podaljšanja za lastne oglede v naslednjih dneh

 

PREVOZ DO KREMNICE

Društvo ne organizira skupinskega prevoza, zato bomo potovali individualno, kar bo po ogledu kovnice vsakemu omogočilo poljubno podaljšanje bivanja na Slovaškem med prvomajskimi prazniki.

Kljub temu se lahko dogovorimo za skupne vožnje. Na obrazcu za prijavo napišite, ali lahko in koliko sopotnikov sprejmete oziroma, ali želite biti sopotnik. Potem bomo sopotnike dodelili voznikom, ki bodo imeli prostor.

Na pot bomo odrinili v četrtek, 26. aprila, tako da bomo zvečer že v Kremnici. Za natančno uro odhoda se vsaka posadka dogovori z voznikom avta.

Od Ljubljane do Kremnice je približno 630 kilometrov, za pot je potrebnih od 6 do 7 ur, odvisno od prometa in postankov.

Po planu bi se vračali v soboto, 28. aprila, vsak posameznik oziroma posadka avta pa se lahko odloči še za dodatne oglede in potovanje po Slovaški.

Zaradi precej natrpanega programa ogledov in morebitne utrujenosti odsvetujem nočno vožnjo tja in/ali nazaj. Kdor bi se za tako možnost vseeno odločil, naj jasno napiše na prijavnem obrazcu.

Za varnost na poti skrbi in odgovarja vsak posameznik oziroma voznik avta. Društvo ne prevzema nobenih odgovornosti.

 

NASTANITEV V KREMNICI

Organizator je za nas že rezerviral dve nočitvi v hotelu Golfer, ki je le 500 metrov oddaljen od vhoda v kovnico. Prvič bomo prenočevali v četrtek, drugič v petek. Kdor bo želel, bo seveda lahko bivanje tudi podaljšal.

Po informacijah organizatorja hotel nudi:

-        enoposteljne sobe po 69 € na noč

-        dvoposteljne sobe po 75 € na noč za dve osebi

 

Če kdo ne želi prenočevati v predlaganem hotelu ali bo prišel pozneje oziroma prej odšel, naj to jasno napiše na prijavnem obrazcu.

 

STROŠKI IN PLAČILO

Prevozne stroške si delijo potniki v okviru posameznega avtomobila. Da ne bi prihajalo do nesporazumov, predlagam delitev cene bencina po izkušnjah dobre prakse iz popotniškega društva:

-        če sta v avtu samo voznik in en sopotnik, se bencin deli v razmerju 1:2

-        če sta v avtu poleg voznika še dva sopotnika ali več, se bencin deli samo na sopotnike.

-        cestnine in parkirnine se delijo na vse potnike v avtu, vključno z voznikom.

 

Tak način pokrivanja prevoznih stroškov je najbolj pošten, ker ima voznik s pripravo avta še druge stroške, pot pa bo dolga med 1200 in 1500 km, ob morebitnem podaljšanju tudi več. Seveda se posadka posameznega avta lahko dogovori tudi drugače.

 

Stroške prenočišča poravna vsak posameznik na licu mesta.

Za ogled muzeja bo verjetno treba plačati 2,50 € vstopnine, ostale oglede organizira kovnica in bodo brezplačni.

Za organizacijske stroške naj vsak udeleženec prijavnici priloži 5 €.

 

PRIJAVE

Ne glede na predhodne neobvezujoče informativne prijave mora vsak udeleženec oddati obrazec s 24. strani Numizmatičnih novic št. 84, ki ga v celoti in čitljivo izpolne. Obrazcu priložite 5 € na udeleženca za organizacijske stroške.

Prijave oddajte osebno na rednem letnem zboru članov v soboto, 17. marca ali na sejmu Collecta od 23. do 25. marca ali pošljite po pošti na naslov društva (Ilirska 14, 1000 Ljubljana) najkasneje do 20. marca. Velja datum prispetja, ne pošiljanja!

Pogoj za udeležbo so poravnane članske obveznosti za leto 2012. Vsak udeleženec lahko povabi tudi svoje družinske člane. V primeru prevelikega števila prijavljenih bodo imeli prednost člani društva, ki so predhodno oddali informativne prijave.

====================================================

====================================================

© Numizmatično društvo Slovenije, 2011