KAJ JE NUMIZMATIKA?            

Numizmatika je po definicijah, ki jih lahko preberemo v učbenikih, slovarjih in leksikonih, pomožna zgodovinska veda, ki se ukvarja s proučevanjem denarnih teles. Izraz se uporablja tudi za ljubiteljsko in zbirateljsko ukvarjanje s temi predmeti. Pri tem moramo upoštevati, da se numizmatika ne ukvarja z denarjem kot merilom vrednosti, ampak s predmeti (denarnimi telesi), ki to vrednost nosijo, se pravi s kovanci, bankovci, žetoni itd., ter proučuje predvsem njihove snovne, likovne in sporočilne lastnosti.

 

V novejšem času se za zbiranje bankovcev uporablja izraz notafilija. Ta pojem se nanaša izključno na ljubiteljsko ukvarjanje z zbiranjem bankovcev in predstavlja le en segment numizmatike. Resno znanstveno, strokovno in raziskovalno proučevanje bankovcev je še vedno zajeto širšem v pojmu numizmatika.

 

Numizmatika je stara skoraj toliko kot kovanci. Že iz antičnih časov poznamo zbirke grških in rimskih kovancev. Kot enega od začetnikov znanstvenega zbiranja kovancev štejemo italijanskega pesnika Petrarco (1304-1374). Moderna numizmatika se je začela v 18. stoletju. V to obdobje sega tudi proučevanje denarnih teles na našem ozemlju. Tako je zgodovinar Scheonleben na osnovi najdb antičnih kovancev dokazoval lociranje rimske Emone. Obsežno numizmatično zbirko je imel Janez Vajkard Valvasor na gradu Bogenšperk. Šele leta 1948 je bil v Narodnem muzeju Slovenije ustanovljen Numizmatični kabinet, ki se z numizmatiko ukvarja strokovno. Numizmatično društvo Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1956, pred tem je leta 1941 že deloval Slovenski numizmatični klub, predhodnik društva.

 

 

na začetek

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008