Vitomir Čop

SLOVENSKI KOVANCI IN BANKOVCI 2007

 

Izdal in založil: samozaložba avtorja

 

Avtor: Vitomir Čop

 

Tisk: Birografika Bori, Ljubljana

 

Naklada: 200 izvodov

 

Ljubljana, 2007

 

206 strani, format A5

 

Cena: 20,00 € + poštni stroški po ceniku Pošte (plačilo po povzetju)

 

Naročila: <klik tukaj>

 

 

 

 

 

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008