Dr. Ivan Turk

TEORETIČNI TEMELJI LJUBITELJSKE NUMIZMATIKE

 

Izdalo in založilo:

Numizmatično društvo Slovenije

 

Avtor:

Dr. Ivan Turk

 

Grafična priprava in tisk:

Trajanus d.o.o.

 

Naklada:

100 izvodov

 

Ljubljana, 2013

 

232 strani, format A5

 

Cena: 19,00 €

 

Naročila: <klik tukaj>

 

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008