Vitomir Čop

SLOVENSKI KOVANCI IN BANKOVCI V 20. STOLETJU

 

Shrani.si

Izdal in založil: samozaložba avtorja

 

Avtor: Vitomir Čop

 

Tisk: STUDIO UNIKAT Alenka Ličen s.p.

 

Naklada: 300 izvodov

 

Ljubljana, 2015

 

464 strani, format A5

 

Cena: 38,00 € + poštni stroški po ceniku Pošte (plačilo po povzetju)

 

Naročila: <klik tukaj>

 

Pregled vseh v 20. stoletju zakonito veljavnih kovancev in bankovcev na slovenskem ozemlju.

Geografsko zgodovinski pregled, pregled valutnih območij, zgodovinski oris posameznih valut, ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008