KOVANCI ZA NOVE ČLANE NUMIZMATIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

 

Vsem novo vpisanim članom Numizmatičnega društva Slovenije nudimo možnost nabave slovenskih spominskih 2- in 3-evrskih kovancev po izhodiščni (imenski) vrednosti.

 

Vsak interesent lahko nabavi po (1) en kovanec, le tistih, ki jih imamo dovolj, lahko tudi po več primerkov, vendar v nobenem primeru ne več kot 5 (pet) kosov.

 

Novim članom, ki so v društvo vstopili v zadnjem letu, nudimo vse spominske kovance, ki jih imamo na zalogi:

 

  2 evra 3 evri

2007

Rimska pogodba (ni več na voljo) ----------

2008

Primož Trubar Predsedovanje EU

2009

10 let EMU Prvi polet z motornim letalom / Rusjan

2010

Botanični vrt Ljubljana, prestolnica knjige

2011

Franc Rozman - Stane 20. obletnica samostojnosti RS
2012 10 let evra Prva olimpijska medalja
2013 Postojnska jama Tolminski punt

Ponudba velja le za nove člane NDS, ki so vstopili v društvo v zadnjem letu in doslej še niso bili vpisani v numizmatični abonma.

Kovance je možno prevzeti le osebno na mednarodnih srečanjih zbiralcev in na rednem letnem zboru članov NDS, ki je marca vsako leto.
Prevzem je izjemoma možen tudi na drugih društvenih prireditvah in v društveni knjižnici v času uradnih ur, vendar le po predhodnem dogovoru z blagajnikom društva.

Za stare člane ponudba ne velja, ker smo imeli možnost nabave kovancev v okviru numizmatičnega abonmaja.