MENJALNO POSREDNIŠTVO 13. marca 2010

 

Menjalno posredništvo bo potekalo takoj po končanem uradnem delu rednega letnega Zbora članov NDS,

ki bo dne 13. marca 2010 ob 8:30

v prostorih Šahovske zveze Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana.

Ogled ponujenih predmetov bo mogoč na sedežu NDS, Ilirska ulica 14, Ljubljana

v sredo 3. in v sredo 10. marca 2010 med 18:00 in 19:00 uro

 

zap. št opis predmeta ohranjenost izklicna cena
       
  RIMSKA REPUBLIKA    
1 Viktoriat. Roma, 211-208. Av: Jupitrova glava na desno. Rv: Viktorija venča trofejo. Seaby 24. lep 50,00 €
2 Denarij (brez imena kovničarja). 26 p .n. št., Av: Apolonova glava. Rv: Jupiter v kvadrigi. Seaby 226. zelo lep 60,00 €
3 L. Valerius Flaccus, 108-107. Denarij., Av: Glava Viktorije. Rv: Mars stopa levo. Seaby 11. zelo lep 80,00 €
  RIMSKO CESARSTVO    
4 Trajan, 98-117. Sestercij., Av: Ovenčana glava desno. Rv: FELICITAS AVGVST SC. RIC 624. zelo lep 200,00 €
5 Favstina I., + 141.  Denarij., Av: Glava na desno. Rv: Tempelj s šestimi stebri. RIC 345. zelo lep 120,00 €
6 Septimij Sever, 193-211. Denarij., Av: Glava na desno. Rv: HERCVLI DEFENS. Sear 6284, RIC 97. odličen 60,00 €
7 Septimij Sever, 193-211. Denarij., Av: Glava na desno. Rv: VICTOR IVST AVG. Sear 6376, RIC 362. zelolep 60,00 €
8 Julija Domna, + 217. Denarij., Av: Glava na desno. Rv: DIANA LVCIFERA. RIC 638. odličen 80,00 €
9 Elagabal, 218-222. Denarij., Av: Glava na desno. Rv: Mars stopa levo. RIC 172. zelo lep 60,00 €
10 Valerijan I., 253-260. Antoninijan., Av: Glava na desno. Rv: VESTA. RIC -. zelo lep 50,00 €
11 Konstantin I., 307-337. Folis, Trier., Av: Glava s čelado na desno. Rv: MARTI CONSERVATORI. RIC 877. zelo lep 60,00 €
12 Konstancij II., 324-361. Majorina., Av: Glava na desno, za njo A. Rv: GLORIA ROMANORUM. Cesar jaha čez sovražnika. RIC 198, R. zelo lep 100,00 €
13 Helena, 248-328. Mala bronca. Constantinopolis., Av: FL IVL HELENAE AVG. Rv: PAX PVBLICA. RIC 34 (zelena patina). odličen 60,00 €
14 Gratianus, 367-383. Ag siliqua. Antiochia., Av: Glava na desno. Rv: VOT X / MVLT / XX // • ANTA. RIC 56a. odličen 130,00 €
  SREDNJI VEK    
15 Avstrija: Denar. Dunaj, okoli leta 1200.   lep 35,00 €
16 Avstrija: Denar. Dunaj, okoli leta 1200., Av: Jelen na levo. Rv: Lev z mečem na levo.   zelo lep 40,00 €
17 Avstrija: Denar. Dunaj, okoli leta 1200., Av: Jezdec levo. Rv: Panter levo.   zelo lep 30,00 €
18 Avstrija, Leopold VI., 1210-1230: Denar, Dunaj. CNA B112. zelo lep 40,00 €
19 Avstrija, Leopold VI., 1210-1230: Denar, Enns. CNA B130. lep 30,00 €
20 Avstrija, Otokar II., 1251-1276: Denar, Dunaj. CNA B173. lep 10,00 €
21 Koroška, vojvoda Bernard: Denar, Št.Vid na Glini. Pog.70. zelo lep 30,00 €
22 Koroška, vojvoda Bernard: Denar, Št.Vid na Glini. Pog.69. lep 20,00 €
23 Koroška: Denar, Št. Vid na Glini. Pog.46. zelo lep 30,00 €
24 Koroška, vojvoda Ulrik II.: Denar, Št.Vid na Glini. Pog.48. zelo lep 30,00 €
25 Koroška, vojvoda Bernard: Denar, Št.Vid na Glini. Pog.60. zelo lep 30,00 €
26 Koroška: Denar, Breže. Rv: Abeceda. Pog.6e. lep 30,00 €
27 Koroška, Eberhard II.: Denar, Breže. Pog.24. lep 40,00 €
28 Koroška, Henrik IV., 1204-1228: Denar, Slovenj Gradec. Pog.146. zelo lep 40,00 €
29 Kranjska: Nedoločen breški polovičar. CNA Cu6. zelo lep 35,00 €
30 Kranjska: Nedoločen breški polovičar. CNA Cu6, var. zelo lep 35,00 €
31 Štajerska, Eberhard II.in Leopold VI., 1198-1230: Denar, Ptuj. Pog.166. zelo lep 25,00 €
32 Štajerska, Eberhard II.in Leopold VI., 1198-1230: Denar, Ptuj. Pog.175. zelo lep 25,00 €
33 Štajerska, Eberhard II.in Leopold VI., 1198-1230: Denar, Ptuj. Pog.175 var. zelo lep 25,00 €
34 Češka: Wladislaus II. Jagello, 1471-1516: Pfenig, brez letnice. zelo lep 20,00 €
  MODERNA DOBA    
35 Šlezija, Georg Wilhelm: XV-ica 1675. zelo lep 25,00 €
36 RDR, Karel VI.: Krajcar 1715, za mesto Konstanz. odličen 5,00 €
37 Nemčija-Bavarska, Maximilian II. Emanuel: Groš 1717. Schön 101. odličen 20,00 €
38 Nizozemska, provinca Geldern: Levji tolar 1640. Delmonte 825. zelo lep 35,00 €
39 Nizozemska, provinca Geldern: Levji tolar 1653. Delmonte 825. zelo lep 35,00 €
40 Nizozemska, provinca Holand: Levji tolar 1576. Delmonte 831. lep 30,00 €
41 Nizozemska, provinca Zahodna Frizija: Levji tolar 1637. Delmonte 836. zelo lep 35,00 €
42 Nizozemska, provinca Zahodna Frizija: Levji tolar 1644. Delmonte 836. zelo lep 35,00 €
43 Nizozemska, provinca Utrecht: Levji tolar 1616. Delmonte 843. lep 30,00 €
44 Nizozemska, provinca Utrecht: Levji tolar 1648. Delmonte 843. zelo lep 40,00 €
45 Nizozemska, mesto Campen: Levji tolar 1648. Delmonte 862. zelo lep 35,00 €
46 Nizozemska, mesto Campen: Levji tolar 1690. Delmonte 862, R. lep 40,00 €
47 Madžarska: 200 forintov 1992 - Madžarska državna banka. odličen 15,00 €
48 Madžarska: 200 forintov 1994 - Deak Ferenc. odličen 15,00 €
49 Nemčija, Hamburg, 5 mark, 1876 lep 30,00 €
50 Avstrija, Marija Terezija, 1 tolar 1780 S.F.   50,00 €
51 Madžarska, Marija Terezija, denar, 1765   6,00 €
52 Avstrija, Franc II., 3 krajcarji 1799 B   12,00 €
53 Avstrija, Franc II, 3 krajcarji 1800 A   3,00 €
54 Avstrija, Franc II, 3 krajcarji 1800 B   3,00 €
55 Avstrija, Franc II, 3 krajcarji 1800 S   3,00 €
56 Avstrija, Franc I., 20 krajcarjev 1831 A   15,00 €
57 Avstrija, Franc Jožef I., 1 krajcar 1851 A   1,00 €
58 Švica, 5 frankov 1932 B   10,00 €
59 Švica, 2 franka 1944   5,00 €
60 Švica 20 rapnov 1921   1,00 €
61 Švica 5 rapnov 1925   1,00 €
62 Mehika, lot 5 kovancev (1 peso, 50, 20, 5, 1 cent. 1963-1970)   10,00 €
63 Rusija, 3 kopejke 1900   5,00 €
64 Indija, George V., 2 anni 1918   2,00 €
65 Anglija, George VI., 1 šiling 1950   2,00 €
66 Prusija, F. Wilhelm, 1/3 tolarja 1788   5,00 €
67 Prusija, F. Wilhelm, 1/30 tolarja 1837 (sr. groš)   3,00 €
68 Rusija, 5 kopejk, 1792 lep 25,00 €
69 Rusija, 5 kopejk, 1802  lep 25,00 €
70 Rusija, 5 kopejk, 1880 zelo lep 10,00 €
71 Rusija; Nikolaj I., 50 kopejk, 1910 zelo lep 10,00 €
72 Rusija, 50 kopejk, 1921 zelo lep 8,00 €
73 Rusija, 1 poltinik, 1927 zelo lep 8,00 €
74 Avstrija; Leopold, 15 krajcarjev 1695 lep 15,00 €
75 Avstrija; Marija Terezija, 15 krajcarjev 1744 zelo lep 17,00 €
76 Avstrija; Franc Lotharin., 20 krajcarjev 1765 lep 15,00 €
77 Avstrija; Franc I., 20 krajcarjev 1831 lep 10,00 €
78 Avstrija, 5 kron, 1908; Fr.Jožef zelo lep 13,00 €
79 Avstrija; Fr.Jožef in Elizabeta, 2 guldna; poročni zelo lep 50,00 €
80 Nemčija, 2 marki, 1933 (21.marec) zelo lep 5,00 €
81 Nemčija, 5 mark, 1933 (21.marec) zelo lep 10,00 €
82 Jugoslavija; Aleksander I., 20 din, 1931 zelo lep 8,00 €
83 Jugoslavija; Aleksander I., 50 din, 1932 zelo lep 50,00 €
84 Češkoslovaška, 50 kron, 1949; (Stalin) zelo lep 8,00 €
85 Češkoslovaška, 100 kron, 1949; (Stalin) zelo lep 10,00 €
86 Kanada, 1 dolar, 1966 odličen 12,00 €
87 Kanada, 1 dolar, 1867-1967 odličen 12,00 €
  SLOVENIJA    
88 Slovenija, 1 tolar 2004 (K-004-2004-1112) poliranec 1,00 €
89 Slovenija, 2 tolarja 2004 (K-005-2004-1112) poliranec 1,00 €
90 Slovenija, 10 tolarjev 2005 (K-041-2005-1122) poliranec 1,00 €
91 Slovenija, 20 tolarjev 2005 (K-053-2005-2212) poliranec 1,00 €
92 Slovenija, 50 tolarjev 2005 (K-054-2005-1112) poliranec 1,00 €
93 Slovenija, 500 tolarjev 2002, svetovno prvenstvo v nogometu (K-045-2002-1112) poliranec 2,50 €
94 Slovenija, 500 tolarjev 2003, evropsko leto invalidov (K-050-2003-1122) poliranec 2,50 €
95 Slovenija, 500 tolarjev 2004, Jurij Vega (K-057-2004-1112) poliranec 2,50 €
96 Slovenija, 500 tolarjev 2005, Slovenska sokolska zveza (K-062-2005-1122) poliranec 2,50 €
97 Slovenija, 500 tolarjev 2006, Anton Tomaž Linhart (K-067-2006-1112) poliranec 2,50 €
  MEDALJE    
98 ZDA: Lot dveh spominskih medalj izdanih v spomin na junaško obrambo utrdbe Alamo leta 1836. odlična 30,00 €
99 bronasta medalja, Franc Miklošič 1883, graver Tautenheim, originalna šatulja odlična 180,00 €
100 Franc Jožef 1., srebrna medalja, "Državno darilo za konjerejo" lepa 100,00 €
101 Franc Jožef 1., bronasta medalja, 30-let aneksije BIH, 1909 odlična 50,00 €
102 V. Štoviček, srebrna medalja, Matija Gubec 1973 odlična 35,00 €
103 srebrna medalja, WTC, Smelt, 1993 zelo lepa 100,00 €
104 Saška, bronasta medalja, 100 let protestantskih knezov, 1630 odlična 50,00 €
105 medalja , Martin Luter,, 1817 zelo lepa 50,00 €
106 zaročna medalja, Rudolf in Stephanie, 1881 odlična 20,00 €
107 Nadvojvoda Friedrich, bronasta plaketa, zaščitnik avstrijske org. Belega križa, graver Tautenhayn Jun. odlična 50,00 €
  BANKOVCI    
108 Slovenija, bona 0,50 in 2000 (to-ni bilo v obtoku) tiskovno nov 110,00 €
109 KRALJEVINA SHS, 1/2 dinarja / 2 kroni, 1919 tiskovno nov 20,00 €
110 KRALJEVINA SHS, 1/4 dinarja / 25 para,1921 tiskovno nov 15,00 €
111 KRALJEVINA SHS, 1 dinar, 1919 zelo lep 10,00 €
112 KRALJEVINA JUGOSLAVIJA, 10 dinarjev, 1939  tiskovno nov 20,00 €
113 KRALJEVINA JUGOSLAVIJA, 100 dinarjev, 1934 odličen 30,00 €
114 KRALJEVINA JUGOSLAVIJA, 500 dinarjev, 1935 odličen 20,00 €
115 FLRJ, 1000 din, 1946 zelo lep 8,00 €
116 FLRJ, 5000 din, 1955 (2) zelo lep 15,00 €
117 SFRJ, 1000 din, 1963 tiskovno nov 12,00 €
118 SFRJ, 10 din in 50 din, 1968, specimen tiskovno nov 80,00 €
119 SFRJ, 50.000 din, 1989 tiskovno nov 15,00 €
120 SFRJ, 20.000 din, 1987; 50.000, 1988; 10.000 din, 1989 tiskovno nov 10,00 €
121 SFRJ, 100 din, 1990; 500 din,1990; 1000 din 1990 tiskovno nov 10,00 €
122 Srbija, 500 srbskih dinarjev, 1942 odličen 10,00 €
  ŽETONI, BONI IN FANTAZIJSKI DENAR    
123 Slovenija, 1 vinar 1990    35,00 €
124 SFRJ, Boni - komplet - delovno taborišče, ( 6 kom.); 1, 2, 5, 10, 50, 100 dinarjev odličen 30,00 €
125 Slovenija, 100 Drnovškov - propagandni denar, 1996 tiskovno nov 20,00 €
126 Slovenija, EN HLAPEC - propagandni denar, 1990 tiskovno nov 20,00 €
127 Slovenija, 100 LENTOF - deset različnih festivalskih bonov odličen 40,00 €
128 Srbija, 1, 10, 50 SRBIJANK - propagandni denar tiskovno nov 15,00 €

 

 

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008