MENJALNO POSREDNIŠTVO 24. septembra 2011

 

Menjalno posredništvo bo potekalo 24. septembra 2011 ob 12:00

v društvenih prostorih NDS, Ilirska ulica 14, Ljubljana.

Ogled ponujenih predmetov bo mogoč isti dan do 11:30

na mednarodnem numizmatičnem srečanju v dijaškem domu Tabor, Ljubljana

 

Zap.

Št.

Opis

Ohr.

 

Izkl.

cena

Kovanci

Antika - GRČIJA

Atika, Atene

1

Obol. Atene, 339-322. Head, str.376. Av: Boginja Atena s korintsko čelado. Rv: Sova.

zl

50,00

Bojotija, Thespiai

2

Hemidrahma. Thespiai, 338-315. Gorny, 190.avkcija št.205.

Av: Bojotijski ščit. Rv: Kantaros.

lep-zl

40,00

Ilirija, pod rimsko upravo

3

Drahma. Dyrrhachium (Drač), po letu 229 pr. Kr. Kot Sear 2185. Av: Krava s teletom, nad njo ime magistrata - MENIΣKOΣ   Rv: Cvetlični vzorec v kvadratu, okoli napis ΔYP / …. / …. / KOY.

lep-zl

45,00

Makedonija, pod rimsko upravo

4

Ae 21 mm. Thessalonica, po letu 146 pr. Kr. Av: Glava Aleksandra predstavljena kot glava Herakleja v levo. Rv: Lev v desno, nad njim kij.

lep-zl

40,00

Antika - KELTI

Skordiski, 2. in 1. stol. pr. Kr.

5

Drahma (Ar - tip Kugelwange). Srem, 2. - 1.  stol. pr. Kr. OTA 207. Av: Glava v desno. Rv: Konj v levo, nad njim priznak ¤, pod repom pika.

zl

80,00

Antika - RIMSKO CESARSTVO

Antoninus Pius, 138-161

6

As. Roma, 160-161. RIC 1055. Av: ANTONINVS AVG PIVS PP. Rv: TR POT XXIIII COS IIII // SC.

zl

45,00

Lucilla, 149-181

7

Sestertius. Roma, 164-169. RIC 1763.   Av: LVCILLAE AVG ANTONINI AVG F. Rv: VENVS / S - C.

lep

35,00

Commodus, cezar166 -180

8

Sestertius. Roma, 175-176. RIC 1530.  R - redek   Av: L AVREL COMMODO CAES AVG FIL GERM SARM.

Rv: SPES PVBLICA / S - C.

lep

40,00

Julia Domna, 170-217

9

Denarius. Roma, 168-211. RIC 577.  

Av: IVLIA AVGVSTA.   Rv: SAECVLI FELICITAS.

zl

35,00

Caracalla, 211-217

10

Denarius. Roma, 210-213. RIC 224.

Av: ANTONINVS PIVS AVG BRIT.   MONETA AVG.

zl

50,00

Maximinus I., 235-238

11

Denarius. Roma, 235-236. RIC 7A.

Av: IMP MAXIMINVS PIVS AVG.   Rv: FIDES MILITVM.

zl

40,00

Quintillus, 270

12

Antoninianus. Roma, 270. RIC 33.   Av: IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG.   Rv: VICTORIA AVG / Γ.

zl

35,00

Probus,276-282

13

Antoninianus. Roma, 280. 5.emisija, 4. oficina. RIC 156.

Av: IMP PROBVS AVG.   Rv: ADVENTVS AVG // R venček Δ.

zl-odl

20,00

14

Antoninianus. Siscia, 282. 9.emisija, 3. oficina. RIC 731.

Av: IMP C M AVR PROBVS PF AVG.   Rv: RESTITVT ORBIS / T // XXI.

odl

20,00

Theodosius, 379-395

15

Ae IV (13 mm). Siscia, 384-387. RIC 39b.   Av: DN THEODOSIVS PF AVG.   Rv: VICTORIA AVGGG // BSIS.

odl

15,00

Antika - BIZANTINSKO CESARSTVO

Justin II., 565-578

16

Ae ½ follis (20 nummi). Thessalonica, 568-569. Sear 361.

Av: DN IVSTINVS PP AVG. Justin II. in Sofija.

Rv: A/N/N/O - K - U/Δ/TЄS. 

lep

5,00

SREDNJI VEK

Avstrija - Interregnum, 1236-1239, 1246-1251

17

Pfennig, Wiener Neustadt. CNA B153c.

zl

25,00

Bavarska - Heinrich IV., 1393-1450

18

Pfennig - Ötting. Landshut. Künker, 130.avkcija št. 2390.

zl

20,00

Madžarska

Karl Robert, 1307-1342

19

Denar. Felsöbánya, 1338. Huszár 495, Pohl 52-10.

lep-zl

6,00

Wladislaw II., 1490-1516

20

Denar. Körmöcbánya, 1501-1502. Huszár 809, Pohl 245-2.

zl

5,00

RIMSKO - NEMŠKO CESARSTVO

Rudolf I. Habsburški, 1273-1291

21

Pfennig. Graz. CNA D26.

zl

70,00

Salzburg, Leonhard von Keutschach 1495-1519

22

Pfennig 151.. (zadnja številka ni čitljiva). Probszt 125-137.

zl

5,00

23

Zweier 1515. Probszt 120.

zl

5,00

NOVA DOBA

Avstro-ogrska, Franz Jožef I. 1848-1916

24

5/10 Krajcarja 1859 A. Jaeckel 321.

zl

2,00

25

5/10 Krajcarja 1885. Jaeckel 321.

zl-odl

3,00

26

Krajcar 1851 A. Jaeckel 286.

zl

2,00

27

Krajcar 1860 A. Jaeckel 322.

odl

4,00

28

Krajcar 1881. Jaeckel 322.

odl

3,00

29

Goldinar 1858 A. Jaeckel 328.

zl-odl

15,00

30

Goldinar 1882. Jaeckel 342.

odl

25,00

31

Krona 1908 (1848-1908). Jaeckel 396.

zl-odl

8,00

32

Krona  1896 KB (1000. obletnica Madžarske). Jaeckel 415.

zl

8,00

Benetke

Dož Giovanni I. Corner, 1625-1629

33

Sold. Benetke. Gamberini 745.

lep

12,00

Dož Francesco Erizzo, 1631-1646

34

Sold. Benetke. Gamberini 808.

zl-lep

10,00

Dož Alvise III Mocenigo, 1722-1732

35

Sold. Benetke. Gamberini 1358.

zl

25,00

Kitajska, republika 1911-1949

36

Dolar 1934 (leto 23). KM 345.

lep

25,00

Jugoslavija, SFR

37

20 dinarjev 1968. Beograd. Masta 086. Mandić P1b.

- pol

20,00

38

50 dinarjev 1968. Beograd. Masta 087. Mandić P2b.

- pol

30,00

Slovenija, Lipa holding 1990-1992

39

0,02 lipe 1992 (kozolec). Masta 003.

k. nov

4,00

40

0,02 lipe 1992 (grozd). Masta 004.

k. nov

5,00

41

0,05 lipe 1991. Masta 005.

k. nov

10,00

42

0,10 lipe 1991. Masta 006.

k. nov

15,00

Slovenija,Republika 1990 -

43

1 tolar 2004. Čop K-004 2004-1112

pol

1,00

44

2 tolarja 2004. Čop K-005 2004-1112

pol

1,00

45

10 tolarjev 2005. Čop K-041 2005-1122

pol

1,00

46

20 tolarjev 2005. Čop K-053 2005-2212

pol

1,00

47

50 tolarjev 2005. Čop K-054 2005-1112

pol

1,00

48

500 tolarjev 2003 (Evr. leto invalidov). Čop K-050 2003-1122

pol

5,00

49

500 tolarjev 2004 (Jurij Vega). Čop K-057 2004-1112

pol

5,00

50

500 tolarjev 2005 (Slov. sokolska zveza). Čop K-062 2005-1122

pol

5,00

51

500 tolarjev 2006 (Anton Tomaž Linhart). Čop K-067 2006-1122

pol

5,00

Medalje

Slovenija

52

Ag medalja litijskega rudnika, 1886. Rant, Num. Vestnik št.23, 1995. Medalja je bila kovana v spomin na prvo srebro, ki so ga proizvedli v litijskem rudniku leta 1886. Premer 32 mm. Izkovano max 100 kom.

k. nova

400,00

 Shrani.si

 Shrani.si

Žetoni

Slovenija

53

LPP Ljubljana - Lot osmih spominskih žetonov za plačilo vožnje v mestnem prometu: Valentinovo 2001, 100 let LPP, Poletje 2001, Pridobitev certifikata SIST ISO 9002, Pridobitev certifikata SIST ISO 14001, Dan javnega prevoza 2002, Srečno 2003 in Teden mobilnosti 2003.

k. novi

10,00

Bankovci

Jugoslavija, FLR

54

5 dinarjev 1950 (informbiro). Masta 050a

I

15,00

55

10 dinarjev 1950 (informbiro). Masta 051a

I

20,00

Jugoslavija, SFR

56

100 dinarjev 1963. SPECIMEN AA000000. Masta 067c

I

30,00

57

500 dinarjev 1963. SPECIMEN AA000000. Masta 068c

I

30,00

58

5000 dinarjev 1963. SPECIMEN AA000000. Masta 070c

I

60,00

59

500 000 dinarjev 1989. Brez serijske številke. Masta 109c

I

75,00

60

2 000 000 dinarjev 1989. Brez serijske številke. Masta 110c

I

120,00

Slovenija 1919-1941

61

Gledališki denar za 100 enot 1920-1940.

Mestno gledališče Ljubljana, v uporabi med obema vojnama.

II

4,00

Slovenija - nemška okupacija 1941-1945: Ljubljanska pokrajina

62

500 lir 1944 (Rupnikove lire). Masta 009a

III +

120,00

Slovenija: Lipa holding, 1990-1992

63

1 lipa 1992. Lot 4 kom - enostranski tisk na makulature…

I

10,00

Slovenija,Republika 1990 -

64

Komplet bankovcev od 1 tolarja do 5000 tolarjev 1990 - 1992

(9 kom), s pretiskom VZOREC. Masta 002-015.

I

30,00

65

20 tolarjev 1992, s pretiskom SND na čast Zmagu plemenitemu Jelinčiču, 1948-2003.

I

15,00

Značke

66

Finale Svetovnega pokala v smučarskih skokih,

Planica 21.- 22.3.1981. Službena značka za RTV. Raz 338.

odl

4,00

67

Planica 1982. 37.državno prvenstvo SFRJ v smučarskih skokih, februar 1982. Raz 354.

odl

1,00

68

Pokal Vitranc FIS '83. Svetovni pokal Kranjska gora 1983, Jugoslavija.

odl

2,00

Razglednice

69

Kamnik iz Planinam in Cerkvijo St. Primas. Poslana 13.9.1907.

Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

20,00

70

Pozdrav iz ljubljanskega kn. šk. semenišča. Poslana 13.9.1900.

Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

40,00

71

K. u. k. Infanterie Franz-Joseph-Kaserne, Laibach. Poslana 6.3.1914.   Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

20,00

72

Laibach - Marienplatz. Poslana 27.6.1914.

Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

30,00

73

Laibach - Prešeren-Platz mit Franziskaner Brücke. Poslana 12.5.1914.   Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

25,00

74

Ljubljana - Rožnik. Poslana 14.5.1914.

Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

30,00

75

Ljubljana - Sodnijske ulice. Poslana 17.2.1914.

Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

30,00

76

Ljubljana, hotel Tivoli 1915. Odposlana.

Odstranjena znamka in fragment poštnega žiga.

odl

20,00

77

Ljubljana (Ljubljanica). Poslana 28.11.1914.

Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

30,00

78

Ribnica na Dolenjskem. Poslana 17.3.1942.

Nepoškodovana znamka in čitljiv poštni žig.

odl

20,00

Literatura

79

S. Ješe, V. Čop, T. Podržaj, A. Zavrl: KATALOG KOVANOG NOVCA JUGOSLAVIJE 1920-1988 (srbsko-hrvaška izdaja); Kranj-Ljubljana 1988

nova

5,00

80

Vitomir Čop: SLOVENSKI KOVANCI IN BANKOVCI 2007, Ljubljana 2007

nova

20,00

 

CNA = Koch Bernhard: CORPUS NUMMORUM AUSTRIACORUM, Band I. Mittelalter. Wien 1994.

Čop = Čop Vitomir: SLOVENSKI KOVANCI IN BANKOVCI. Ljubljana 2007.

Gamberini = Cesare Gamberini di Scarfea: PRONTUARIO PREZZARIO DELLE MONETE, OSELLE E BOLLE DI VENEZIA.

Brescia 1979.

Head = Head V. Barclay: HISTORIA NUMORUM - A MANUAL OF GREEK NUMISMATICS. Oxford 1911.

Huszár = Huszár Lajos: MÜNZKATALOG UNGARN VON 1000 BIS HEUTE. München 1979.

Jaeckel = Jaeckel Peter: DIE MÜNZPRÄGUNG DES HAUSES HABSBURG

KM = Krause-Mishler: STANDARD CATALOG OF WORLD COINS. 1901 - Present. Iola 2006.

M = Mandić Ranko: METALNI NOVAC SRBIJE, CRNE GORE I JUGOSLAVIJE. Beograd 2006.

Masta = Potočnik-Štiblar: DENAR NA SLOVENSKEM. Ljubljana 2008.

OTA = Göbl Robert: OSTKELTISCHER TYPEN-ATLAS. Braunschweig 1973.

Pohl = Pohl Artur: MÜNZZEICHEN UND MEISTERZEICHEN AUF UNGARISCHEN MÜNZEN DES MITTELALTERS 1300-1540. Graz 1982.

Probszt = Probszt Günter: DIE MÜNZEN SALZBURGS. Graz 1975.

Raz = Razinger Borut: PLANIŠKE ZNAČKE 1934-1994.

RIC = THE ROMAN IMPERIAL COINAGE. Vol. 1-10. London 1968-1994.

SearSz = Szavert - Sear: GRIECHISCHER MÜNZKATALOG. Band 1: Europa. München 1980.

Sear = SearDavid: BYZANTINE COINS & THEIR VALUES. London 1974.

 

Stopnje višanja pri dražbi:

 

1 - 10 eur: 0,50 eur

10 - 50 eur: 1,00 eur

50 - 100 eur: 2,00 eur

100 - 500 eur: 5,00 eur

500 - 1000 eur: 10,00 eur


 

 

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008