MENJALNO POSREDNIŠTVO 17. marca 2012

 

Menjalno posredništvo bo potekalo takoj po končanem uradnem delu rednega letnega Zbora članov NDS,

ki bo dne 17. marca 2012 ob 8:30

v prostorih Šahovske zveze Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana.

Ogled ponujenih predmetov bo mogoč na sedežu NDS, Ilirska ulica 14, Ljubljana

v sredo 14. marca 2012 med 17:00 in 19:00 uro

in na dan posredništva od 8:00 dalje v prostorih Šahovske zveze.

 

 

zaporedna številka

izdajatelj

opis

ohranjenost

izklicna cena

Antika - GRČIJA

1

Ilirija, pod rimsko upravo

Drahma.Dyrrhachium (Drač), po letu 229 pr.Kr. Sear 2185. Av: Krava s teletom, nad njo ime magistrata - MENIƩKOƩ. Rv: Cvetlični vzorec v kvadratu, okoli napis

lep - z.l.

30,00 €

2

Makedonija

Hemidrahma, Demetrios Poliorketes 306 -283, SNG Munchen 1040 Rv; Nika s pozavno na krovu ladje Av: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Pozejdon

lep

30,00 €

Antika - KELTI

3

Skordiski, 2. in 1. st. pr.Kr.

Drahma ( Ar- tip Kugelwange). Srem, 2. in 1. st. pred Kr. OTA 207. Av: Glava v desno. Rv: Konj v levo

z.l.

60,00 €

Antika - RIMSKO CESARSTVO  

4

Antoninus Pius, 136 - 161

Denarius, Roma, RIC 203 Av: ANTONINVS AVG PI VS P P  TRP XV Rv: COS IIII

lep

40,00 €

5

Marcus Aurelius 161 - 180

Denarius, Roma, , RIC 206, Sear5=4898 Av: M ANTONINUS AVG TR P XXIII Rv: LIBERAL AVG V COS III

lep

40,00 €

6

Alexander Severus 222 - 235

Denarius, Roma, Ric 127, Sear88=2202 Av: IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG Rv: AEQVITAS AVG

lep - z.l.

50,00 €

7

Gallienus 253 - 268

AR Antoninianus, Milano, RIC 399, Cohen 937 Av: IMP GALLIENVS P AVG (portret T. DECIUS) Rv: SALVS AVGG

lep - z.l.

40,00 €

8

Aurelianus 270 - 275

Antoninianus, Siscia, RIC 255 XXIVI, Cohen 158 Av: IMP C AVRELIANVS AVG Rv: ORIENS AVG - XXIVI

lep

30,00 €

9

Florianus 276

Antoninianus, Cyzicuz, RIC 116S, Cohen 15 Av: IMP FLORIANVS AVG Rv: CONCORDIA MILITUM - S

lep

30,00 €

10

Probus 276 - 282

Antoninianus, Roma, 280. 5.em. 4.of. RIC 156D Av: IMP PROBVS AVG Rv: ADVENTVS AVG - R ᴒ Λ

lep - z.l.

20,00 €

11

Theodosius I. 379 - 395

AE 3 Siscia, RIC 27d Av: DN THEODOSIVS PF AVG Rv: CONCOR DIA AVGGG - ASISC

lep

15,00 €

SREDNJI VEK

12

Otokar II. češki, 1251 - 1276

Pfennig. Kovnica Graz. Luschin St.Mzf.1, Luschin 128, CNA D17

z.l.

35,00 €

13

Rudolf Habsburški, 1273 - 1291

Pfennig. Kovnica Graz. Luschin St.Mzf.39, CNA D26

z.l. - odl.

60,00 €

14

Rudolf Habsburški, 1273 - 1291

Pfennig. Kovnica Št.Vid. Luschin 228, CNA Cb41.  

z.l.

70,00 €

15

Albrecht I., 1282 - 1298

Pfennig. Kovnica Graz ali Oberzeiring. Luschin St.Mzf. 34, CNA D47

z.l.

30,00 €

16

Rudolf III., 1298 - 1306

Pfennig. Kovnica Graz. Luschin St.Mzf.136, CNA D41.  

z.l.

70,00 €

17

Bavarska, Heinrich IV. 1393 - 1450

Pfennig - Otting. Landshut. Kunker 130 avkcija št.2390

z.l.

20,00 €

18

Madžarska, Wladislaw II. 1490 - 1516

Denar. Kormocbanya, 1501 - 1502, Huszar 809, Pohl 52 - 10.

lep - z.l.

5,00 €

19

Benetke, Dož Andrea Contarini 1368 - 1382

Soldino. Srebrni.CNI VII str. 98 št. 29, Gamberini 120  Av: ANDR'I TAR'DVX. Rv: S-MARCUS-VENETI

z.l.

20,00 €

 NOVA DOBA 

20

Benetke, Dož Giovanni I. Corner, 1625 - 1629

Sold, Benetke, Gamberini 745

lep

12,00 €

21

Benetke, Dož Francesco Erizzo, 1631 - 1646

Sold, Benetke, Gamberini 808

lep

10,00 €

22

Benetke, Dož Alvise III. Mocenigo, , 1722 - 1732

Sold, Benetke, Gamberini 809

lep

15,00 €

23

ZDA

lot 10 srebrnikov po 1/4 dolarja, tip Washington, (1960, 60D, 61, 61D, 62, 62D, 63, 63D, 64, 64D, 65, 65D)

z.l. - odl.

50,00 €

SLOVENIJA

24

Slovenija

1 tolar 2004; Čop # K-004

poliran

1,00 €

25

Slovenija

2 tolarja 2004; Čop # K-005

poliran

1,00 €

26

Slovenija

10 tolarjev 2004; Čop # K-041

poliran

1,00 €

27

Slovenija

10 tolarjev 2005; Čop # K-041

poliran

1,00 €

28

Slovenija

10 tolarjev 2006; Čop # K-041

poliran

1,00 €

29

Slovenija

20 tolarjev 2003; Čop # K-053

poliran

1,00 €

30

Slovenija

20 tolarjev 2004; Čop # K-053

poliran

1,00 €

31

Slovenija

20 tolarjev 2005; Čop # K-053

poliran

1,00 €

32

Slovenija

20 tolarjev 2006; Čop # K-053

poliran

1,00 €

33

Slovenija

50 tolarjev 2003; Čop # K-054

poliran

1,00 €

34

Slovenija

50 tolarjev 2005; Čop # K-054

poliran

1,00 €

35

Slovenija

10x 100 tolarjev 2001; 10. obletnica samostojnosti in tolarja; Čop # K-042

k. nov

5,00 €

36

Slovenija

500 tolarjev 1991 - Prva obletnica plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije; Čop # K-001; v kapsuli

poliran

15,00 €

37

Slovenija

500 tolarjev 2003; leto invalidov, Čop # K-050

k. nov

2,50 €

38

Slovenija

500 tolarjev 2003; leto invalidov, Čop # K-050

poliran

5,00 €

39

Slovenija

500 tolarjev 2004; Jurij Vega; Čop # K-057

k. nov

2,50 €

40

Slovenija

500 tolarjev 2004; Jurij Vega; Čop # K-057

poliran

5,00 €

41

Slovenija

500 tolarjev 2005; 100 letnica sokolske zveze; Čop # K-062

k. nov

2,50 €

42

Slovenija

500 tolarjev 2005; 100 letnica sokolske zveze; Čop # K-062

poliran

5,00 €

43

Slovenija

500 tolarjev 2006; Anton Tomaž Linhart; Čop # K-067

k. nov

2,50 €

44

Slovenija

500 tolarjev 2006; Anton Tomaž Linhart; Čop # K-067

poliran

5,00 €

45

Slovenija

30 evrov 2008; predsedovanje EU; priložnostni srebrnik v originalnem pakiranju s certifikatom

poliran

40,00 €

46

Slovenija

100 evrov 2008; predsedovanje EU; priložnostni zlatnik v originalnem pakiranju s certifikatom

poliran

300,00 €

ŽETONI

47

 CASINO BLED

lot desetih različnih plastičnih casino žetonov od 10 do 500 šilingov

odl.

8,00 €

48

CASINO BLED

lot šestih različnih plastičnih casino žetonov od 10 do 1000 šilingov

odl.

5,00 €

49

CASINO BLED

lot petih različnih plastičnih casino žetonov od 20 do 1000 šilingov

odl.

4,00 €

50

CASINO BLED

lot petih različnih plastičnih casino žetonov od 20 do 5000 šilingov

odl.

4,00 €

51

Maribor

aprovizacijsko skladišče za zaposlene na Južni železnici, žeton za 1 krajcar, okrog leta 1874

odl.

20,00 €

52

Velenje

žeton za parkiranje v modri coni, okrog leta 2000

odl.

2,00 €

MEDALJE

53

BRESTANICA (RAJHENBURG)

Posvečenje Bazilike Lurške matere božje v Brestanici, 2. Julija leta 1914, aluminijasta medalja z ušeskom

z.dbr., rahlo udarjena

10,00 €

BANKOVCI

54

FLR Jugoslavija

5 dinarjev 1950 (Informbiro). ZIN Beograd. Masta 050a.  

t. nov

15,00 €

55

FLR Jugoslavija

10 dinarjev 1950 (Informbiro). ZIN Beograd. Masta 051a.  

t. nov

20,00 €

56

Slovenija

20 tolarjev 1992. 15.1.1992, London.   S pretiskom SND na čast Zmagu plemenitemu Jelinčiču, 1948-2003.

t. nov

15,00 €

57

Slovenija, Republika 1990 -

Bančni set 2001, V. Čop BS-02 zlat pretisk BANKA SLOVENIJE 1991 - 2001(3 bankovci v temno zeleni mapi iz ročno izdelanega papirja) V set vključeni bankovci iz redne naklade.

t. nov

130,00 €

58

Slovenija, Republika 1990 -

100 tolarjev, zlat pretisk BANKA SLOVENIJE 1991 - 2001 V.Čop B-023

t. nov

10,00 €

59

Slovenija, Republika 1990 -

1000 tolarjev, zlat pretisk BANKA SLOVENIJE 1991 - 2001 V.Čop B-024

t. nov

30,00 €

60

Slovenija, Republika 1990 -

100 tolarjev, zlati pretisk 2004***** V.Čop B-024

t. nov

15,00 €

61

Slovenija, Republika 1990 -

LOT bankovcev Slovenije: 10 tol.1992 ser.GZ, 20 tol.1992 ser.HF, 50 tol.1992 ser.ME, 100 tol. 1992 ser.UD, 200 tol. 2004 ser.RT, 500 tol. 2005 ser.BV, 1000 tol.2004 ser.BG, 5000 tol.2004 ser.LD, 10 000 tol. 2003 ser.BC

t. nov

150,00 €

BONI

62

Slovenija

Uprava društvene ishrane Ljubljana. RESTORAN br. 115 - Bon za 2 Din - Preplata za hranu.

t. nov

4,00 €

63

Numizmatično društvo Slovenije

50, 100, 200 in 500 tolarjev, serija 2000 in 300 tolarjev serija 2001

t. nov

5,00 €

64

Slovenija

Kranjsko - Krain. / Izkaznica za sladkor - Zuckerkarte 1916 (s kuponi).   za čas  - für die Zeit 9.7. - 5.8.1916. Za štiri tedne 1 kg für vier Wochen.
Veljavno samo za Kranjsko - Gültig nur für Krain.
Žigosano z žigom Uradni pečat / ŽUPANSTVO MOŠNJE / okraj Radovljica.

z.l.

15,00 €

RAZGLEDNICE

65

 

POZDRAV IZ BREZIJ : poslana 20.8.1907

odl.

20,00 €

66

 

KRANJ – DELAVSKI DOM :  ni poslana, natisnjena okoli leta 1925

odl.

15,00 €

67

 

KOKRA PRI KRANJU (vila dr. Globočnika) : poslana 23.7.1930

odl.

15,00 €

68

 

LJUBNO NA GORENJSKEM : poslana leta 1915

odl.

20,00 €

69

 

LJUBLJANA – Sodnijske ulice: poslana 17.2.1914

odl.

20,00 €

70

 

POSTOJNA, PLESIŠČE V POSTOJNSKI JAMI : ni poslana, natisnjena okoli leta 1910,

odl.

20,00 €

71

 

SPOMINSKA RAZGLEDNICA OB ODKRITJU PREŠERNOVEGA SPOMENIKA V LJUBLJANI : ni poslana, natisnjena leta 1903,

odl.

30,00 €

72

 

SPOMINSKA RAZGLEDNICA S PODOBO JANEZA TRDINE: ni poslana, natisnjena okoli leta 1905

odl.

20,00 €

73

 

SPOMINSKA RAZGLEDNICA, POROČNO POTOVANJE KRALJA ALEKSANDRA IN KRALJICE MARIJE: ni poslana, natisnjena leta 1922

odl.

30,00 €

74

 

SOŠKA FRONTA,foto razglednica vojakov in civilistov: ni poslana, natisnjena okoli leta 1916

odl.

20,00 €

LITERATURA

75

Zmago Jelinčič

Katalog bankovcev jugoslovanskih dežel, 2. del - pomožne izdaje, Ljubljana 1989/90

odl.

20,00 €

 

 

 

 

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008