MENJALNO POSREDNIŠTVO 16. marca 2013

 

Menjalno posredništvo bo potekalo takoj po končanem uradnem delu rednega letnega Zbora članov NDS,

ki bo dne 16. marca 2013 ob 8:30

v prostorih Šahovske zveze Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana.

Ogled ponujenih predmetov bo mogoč na sedežu NDS, Ilirska ulica 14, Ljubljana

v sredo 13. marca 2013 med 18:00 in 19:00 uro

in na dan posredništva od 8:00 dalje v prostorih Šahovske zveze.

 

 

zap. št. izdajatelj opis ohranjenost izklicna cena
  Antika - RIMSKO CESARSTVO   
1  Vespasianus T.Flavius, 69 - 79  Vespasian Denarius. IMP CAESAR VESP AVG,  PON MAX TR P COS V / poškodovan z luknjo lep  2,00 €
2  Vespasianus T.Flavius, 69 - 79  Vespasian AE Dupondius. Roma, 74 AD. IMP CAESAR VESPASIAN AVG,  PON MAX TR POT P P COS V CENS,  Cohen 377. RIC 757
sear5 #2350
lep  10,00 €
3 Trajan, 98 -117 Trajan AE Sesterc. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P, SPQR OPTIMO PRINCIPI S-C,  Cohen 7. RIC 459 lep  10,00 €
4 Antoninus Pius, 138-161  Antoninus Pius AE Sesterc. 152-153 AD. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI, SALVS AVG COS IIII S-C,  RIC 906, Sear # 4216 lep  10,00 €
5 Marcus Aurelius, Caesar 139-161 AD, Augustus 161-180 Marcus Aurelius AE Dupondius. M ANTONINVS AVG GERM SARM, radiate head right / IMP VIIII COS III P P S-C, RIC 1219 lep  10,00 €
6 Lucius Verus 161 - 169, Junior Co-Emperor of Marcus Aurelius Lucius Verus Denarius. IMP L VERVS AVG, PROV DEOR TR P III COS II, RSC 156a. RIC 491 / poškodovan, zalepljen lep 10,00 €
7 Lucilla, stara mama Antoninusa Piusa, hčerka Marcusa Aureliusa, žena Luciusa Verusa in sestra Commodusa. 164-168/169 Lucilla Sestertc. LVCILLA AVGVSTA lep  10,00 €
8 Septimius Severus 193 - 211 Septimius Severus Denarius. Kovnica Laodicea, 196 AD. L SEPT SEV PERT AVG IMP VIII, FORTA REDVC,  RIC 478 lep  10,00 €
9 Julia Domna, wife of Septimius Severus Julia Domna Denarius. IVLIA AVGVSTA / LAETITIA, RSC 101. Sear'88 #1842 RIC 561 lep  10,00 €
10 Caracalla 196-217 AD Caracalla, As, Caesar, Denarius. M AVR ANTONINVS CAES, / SPEI PERPETVAE,  RSC 594. Sear5 6680 RIC 5 lep  10,00 €
11 Severus Alexander. Caesar 221-222 AD, Augustus 222-235 AD Severus Alexander Denarius. 228 AD. IMP SEV ALEXAND AVG, / P M TR P VII COS II P P, RSC 337. Sear5 #7905 RIC 83 lep  10,00 €
12 Gordian III, Caesar April-June, 238 AD; Augustus 238-244 AD. Gordian III AR Antoninianus. IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG / VICTOR AETER, RSC 348. Sear5 #8662 RIC 154 lep  10,00 €
13 Philip I, the Arab; 244-249 AD. Philip I AR Antoninianus. IMP M IVL PHILIPPVS AVG  / ANNONA AVGG. RIC 28c, RSC 25. Roma  lep  10,00 €
14 Philip I, the Arab; 244-249 AD. Philip I AE As. 247-249 AD.IMP M IVL PHILIPPVS AVG / AEQVITAS AVGG S-C, Cohen 11, RIC  lep  10,00 €
15 Trajan Decius, 249-251 Trajan Decius AE Sestertius. IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG / LIBERALITAS AVG, SC Cohen 75. RIC 121 lep  10,00 €
16 Trebonianus Gallus, 251-253 AD Trebonianus Gallus AR Antoninianus. IMP C C VIB TREB GALLVS AVG  / IVNO MARTIALIS, RIC 69, RSC 46. Sear'88 #2783 lep  10,00 €
17 LOT 2 kos Gallienus; joint reign with Valerian 253-260 AD; sole reign 260-268 Gallienus AR Antoninianus, GALLIENVS AVG / RV ?? lepa 10,00 €
18 Salonina, Wife of Gallienus  Salonina, Billon Antoninianus. Kovnica Rim. SALONINA AVG  / PUDICITIA RIC 24,Q  lep  10,00 €
19 Claudius Gothicus or Claudius II, the first of the soldier-emperors, 268–270 Claudius, Antoninianus, kovnica Rim. IMP C CLAVDIVS AVG  / IOVI STATORI, RIC 52, type 2. lep  10,00 €
20 Avrelianus 270 - 275 Aurelian, AE Antoninianus, IMP AVRELIANVS AVG, IOVI CONSER lep  10,00 €
21 Avrelianus 270 - 275 Aurelian, AE Antoninianus Milan mint, IMP AVRELIANVS AVG, VIRT(·)MILITVM LV 4121-390, RIC 1st 147 lep  10,00 €
22 Tacitus, 275-276 Tacitus, AR Antoninianus, IMP C M CL TACITVS AVG  / FIDES MILITVM  XXIS, RIC 87. lep  5,00 €
23 Marcus Aurelius Probus, 276-282 Probus AE Antoninianus. Kovnica Cyzicus. IMP CM AVR PROBVS PF AVG / SOLI INVICTO  XXIT, 3 em RIC 911 lep 20,00 €
24 Maximianus Herculeus, Augustus 286-305, 307-308, and 310 AD Maximianus AE Antoninianus. Kovnica Antiohija, ca 293 AD. IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG  / CONCORDIA MILITVM,  Cohen 54. lep  10,00 €
25 Severus II, Caesar 305-306 AD, Augustus 306-307 Severus II AE četrt-folisa. 1.86g; 19mm. 305-306 AD. Kovnica Siscia. FL VAL SEVERVS NOB C  / GENIO POP-VLI ROMANI, SIS. RIC VI Siscia 170a, Cohen 32. lep - zl 15,00 €
26 Maxentius, 306-312  Maxentius AE Folis. Kovnica Aquileia (Oglej). IMP C MAXENTIVS P F AVG  / CONSERV VRB SVAE  AQP. RIC 121a.2 lep  10,00 €
27 Constantine: Caesar 306-307 AD; Filius Augustorum 307-309 AD; Augustus 309-337 AD Constantine AE3 Folis. 324 AD. Kovnica Thessalonica (Solun).  CONSTANTINVS AVG / D N CONSTANTINI MAX AVG /VOT/XX, TSeVI, RIC VII 101 lep  10,00 €
28 Constantine: Caesar 306-307 AD; Filius Augustorum 307-309 AD; Augustus 309-337 AD Constantine I. AE Folis, 316 AD. Kovnica Ticinum. IMP CONSTANTINVS PF AVG / SOLI INVI-C-TO COMITI / ST,  RIC VII Ticinum 45. RIC VII 45  lep  10,00 €
29 Constantine: Caesar 306-307 AD; Filius Augustorum 307-309 AD; Augustus 309-337 AD Divus Constantine I AE4 Folis Kovnica Nikomedia.  D V CONSTANTI-NVS P T AVGG  / VN-MR SMNA. RIC VIII 48  lep  10,00 €
30 Constantine: Caesar 306-307 AD; Filius Augustorum 307-309 AD; Augustus 309-337 AD Constantine I AE3 Folis 312-313 AD. IMP CONSTANTINVS P F AVG / SPQR OPTIMO PRINCIPI,  PT lep  10,00 €
31 Constantine: Caesar 306-307 AD; Filius Augustorum 307-309 AD; Augustus 309-337 AD Constantine I.  AE Folis. 313-315 AD. IMP CONSTANTINVS PF AVG / IOVI CONS-ERVATORI, Γ / SIS RIC VII 5 lep  10,00 €
32 Constantine: Caesar 306-307 AD; Filius Augustorum 307-309 AD; Augustus 309-337 AD Constantine I, AE Folis, London, 314-315 AD. IMP CONSTANTINVS AVG  / MARTI CON-SERVATORI, S-F MLL. RIC VII 24. lep  15,00 €
33 Lot 2 kos Helena Helena AE3, AE Follis,  FL HELENA-AVGVSTA, SECVRITAS-REIPVBLICE in Helena AE4, FL IVL HE-LENAE AVG, PA-X PV-BLICA lepa  10,00 €
34 Constantinopolis - City Commemoratives City Commemorative AE3/4 Folis (ca 16mm). Kovnica Thessalonica (Solun). 330-333 AD. CONSTANTINOPOLIS,  SMTSΔ lep  5,00 €
35 Valens, Emperor of the Eastern Roman Empire, 364-378 Valens, AE3 Folis. Kovnica Thessalonica (Solun). DN VALEN-S PF AVG  / SECVRITAS-REIPVBLICAE  V in Δ RIC IX Thessalonica 18b/27b, tip xxxiii. lep 10,00 €
36 Gratianus 367 - 383 Gratian AE2 folis. Kovnica Siscia. AD 379-383. D N GRATIA-NVS P F AVG  / REPARATIO REIPVB,  BSISC. RIC 26a (type 4)
 
lep  10,00 €
37 Gratianus 367 - 383 Gratian AE3 folis. Kovnica Siscia. DN GRATIA-NVS PF AVG  / VOT XV MVLT XX  ASISC.  RIC 31a lep  10,00 €
38 Gratianus 367 - 384 Gratian AE3 folis. Kovnica Siscia. D N GRATIANVS P F AVG  / GLORIA RO-MANORVM,  Q  R  K  DSISCV  RIC 14c typ.xxxii kovno nov 15,00 €
39 Maximinus II Daia: Caesar 305-308; Filius Augustorum 308-309; Augustus 309-313 AD. Maximinus II AE Follis. Kovnica Siscia. IMP MAXIMINVS PF AVG  / IOVI CONSERVATORI AVGG N N,  ASIS. RIC VI 234b  lep  10,00 €
40 Maximinus II Daia: Caesar 305-308; Filius Augustorum 308-309; Augustus 309-313 AD. Maximinus II AE Follis. Kovnica Siscia. IMP MAXIMINVS PF AVG  / IOVI CONSERVATORI AVGG N N,  A  SIS  RIC VI 233b  lep  10,00 €
41 Licinius I, 308-324 AD. Umorjen po ukazu Constantina I. Licinius AE Follis. Kovnica Siscia.IMP LIC LICINIVS PF AVG  / IOVI CON-SERVATORI,  A  SIS,  RIC VII 8,A  lep  5,00 €
42 Licinius I, 308-324 AD. Umorjen po ukazu Constantina I. Licinius AE Follis. 313-315 AD. Kovnica Siscia.  IMP LIC LICINIVS PF AVG  / IOVI CON-SERVATORI, Ɛ SIS. RIC VII 8,E  lep  10,00 €
43 Licinius I, 308-324 AD. Umorjen po ukazu Constantina I. Licinius I AE3 Follis. 313-315 AD. Kovnica Cyzicus. IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG  / IOVI CONSERVATORI  SMK - Cyzicus RIC VII 4,S lep  10,00 €
44 Licinius I, 308-324 AD. Umorjen po ukazu Constantina I. Licinius AE Follis. Kovnica Siscia. IMP LIC LICINIVS PF AVG  / IOVI CON-SERVATORI,  A  SIS, RIC VII 8,A  lep 15,00 €
45 Licinius I, 308-324 AD. Umorjen po ukazu Constantina I. Licinius I AE3 Follis. Kovnica Rim. IMP LICNIVS P F AVG  / SOLI INVICTO COMITI, PT,  RIC VII 9 lep 10,00 €
46 Julian II, "The Apostate": Caesar 355-360 AD, Augustus 360-363 Julian II AE1 Folis (26mm). D N FL CL IVLI-ANVS P F AVG  / SECVRITAS REIPVB TESB.RIC 226 lep  5,00 €
47 Julian II, "The Apostate": Caesar 355-360 AD, Augustus 360-364 Julian II, AE3 Folis. Kovnica Sirmium. 361-363 AD. DN FL CL IVLI-ANVS PF AVG  / VOT X MVLT XX  BSIRM. RIC VIII 108. lep  5,00 €
48 Valentinian I, 364-375 Valentinian I, AE3 folis. DN VALENTINI-ANVS PF AVG / SECVRITAS-REIPVBLICAE  lep  5,00 €
  SREDNJI VEK  
49 Madžarska, Bela III. 1172 - 1196 Follis, Huszar 72. R!  + REX BELA-REX STS Kralj Bela III and in  Sv. Štefan / + SANCTA MARIA + lep - zl 10,00 €
58 Turčija Bajezid I., 1389-1402 AD (AH 791-804): Akča 791, 1,21 gr. Sultan Bajezid I. je bil udeleženec kosovske bitke zelo lep 10,00 €
59 Turčija Sulejman I. Veličastni, 1520-1566 AD (AH 926-974): Akča AH 926, kovnica Novar. zelo lep 10,00 €
60 Vojvodina Koroška Salzburška kovnica Breže (Friesach): Pfenig, obdobje 1164-1180. Luschin 6, CNA Ca 9 E2. zelolep 25,00 €
61 Vojvodina Koroška Kovnica krških škofov v Krki na Koroškem (Gurk) ali Strassburgu: Pfenig 1180-1190. Baumgartner 34, CNA Cq1. zelo lep 60,00 €
62 Vojvodina Koroška Vojvoda Herman, 1161-1181: Pfenig, kovnica Št. Vid. Luschin 183, CNA Cb8.   zelo lep 70,00 €
63 Vojvodina Koroška Vojvoda Ulrich II., 1181-1202: Pfenig, kovnica Št. Vid. Luschin 184, CNA Cb9 zelo lep 60,00 €
64 Vojvodina Koroška Vojvoda Ulrich III., 1256-1269: Pfenig, kovnica Slovenj Gradec (Windischgraz). Luschin 220, CNA Ch29.  zelo lep 100,00 €
65 Vojvodina Koroška Vojvoda Ulrich III., 1256-1269: Pfenig, kovnica Slovenj Gradec (Windischgraz). Luschin 225, CNA Ch31.  zelo lep 140,00 €
  MODERNA DOBA  
50 Nemčija Mecklenburg-Schwerin Christian Ludwig I. 1658-1692 Mecklenburg-Schwerin,2/3 Taler Kunzel 239 A/a, Davenport 667. Ag 18,5g lep  40,00 €
51 Franz II. 1792 - 1835, Avstrija - Nizozemska 1/4 kronenthaler 1797Ag KM # 60, B, 7,24g  lep  40,00 €
52 Franz II. 1792 - 1835, Avstrija 20 kreuzer 1810 Ag KM # 2141, A, 6,68g lep - zl 15,00 €
53 Kraljevina Jugoslavija 50 dinarjev 1932, brez oznake kovnice - London, KM#16 lep  30,00 €
54 SFRJ Obtočni kovanci SFRJ 1986, modri etui:1,2,5,10,20,50,100; izdaja: Srbsko numizmatično društvo lep  3,00 €
55 SFRJ Koplet kovanci FAO; modri etui s certifikatom : 1,2,5,10; izdaja:Narodna banka Jugoslavije, UNC kovno nov 5,00 €
56 SFRJ Koplet kovanca FAO; rjavi etui s certifikatom : 2 in 5; izdaja:Narodna banka Jugoslavije, UNC kovno nov 3,00 €
57 SFRJ Koplet kovanca FAO; rjavi etui brez certifikata: 2 in 5; izdaja:Narodna banka Jugoslavije lep  1,00 €
66 Avstrija 1 groš 1947 (Zn). KM 2873. kovno nov 1,00 €
67 Bolgarija 2 leva 1998 (Kliment Ohridski). KM 165. poliranec 5,00 €
68 Izrael 100 prutov 1955. KM 14. kovno nov 2,00 €
69 Izrael 10 prutov 1957 (Al). KM 20. kovno nov 1,00 €
70 Slovenija začetni paket evro kovancev (NLB) kovno nov 15,00 €
71 Slovenija začetni paket evro kovancev (napis na vrečki SLO / ANG) kovno nov 15,00 €
72 Slovenija začetni paket evro kovancev (napis na vrečki SLO / MADŽ.) kovno nov 150,00 €
  BANKOVCI  
73 Madžarska  2 penga 15.7.1940, ser. J, Potočnik  - Štiblar 2012 str. 389 tiskovno nov 55,00 €
74 Madžarska  5 pengov 25.10.1939 ser.A, Potočnik - Štiblar 2012 str. 389 tiskovno nov 15,00 €
75 Demokratična federativna Jugoslavija 20 dinarjev 1944, ser. KИ, tip III. Potočnik - Štiblar 2012 str. 149, Viščevič št. 34, BB#Y46, PICK#51 tiskovno nov 40,00 €
76 Denarni zavod Slovenije 5 lir 20.2.1944, serija G, Potočnik - Štiblar 2012 str. 291, Viščevič št. 4, PICK#S114 tiskovno nov 60,00 €
77 Slovenija  Vrednostna bona za 0,5 in 2000 tolarjev, ser.AA, originalni ovitek banke Slovenije tiskovno nov 110,00 €
78 Slovenija  Komplet 9 bankovcev bonov Slovenije (1 -5000) s pretiskom VZOREC  tiskovno nov 30,00 €
79 SFRJ 1000 dinarjev 12.8.1978 z napako GUVERNE AF, PICK-92A  tiskovno nov 20,00 €
80 SFRJ 5000 dinarjev 1.5.1985 nadomestna serija ZB, PICK#93, BB#Y90  tiskovno nov 15,00 €
81 Makedonija  500 denarjev 1.2003 SPECIMEN ser. ЛA, Viščevič št.16, PICK#17, BB#M20 tiskovno nov 35,00 €
82 Bosna in Hercegovina 50 konvertibilnih pfenigov, brez letnice (1999). Bar 225, Viš 80. tiskovno nov 2,00 €
83 Slovenija - Gorenjska Nemška okupacija Slovenije, 1941-1945. Nakaznica za sladkor. Veljavnost samo na Gorenjskem (Oberkrain) od 8.1. do 4.3.1945. lepa 5,00 €
84 Slovenija - Kranjsko 1. svetovna vojna, 1914-1918: Izkaznica za kavo za čas 9.VII. - 2.IX.1916. Veljavna za Kranjsko.  odlična 10,00 €
85 Slovenija - Kranjsko 1. svetovna vojna, 1914-1918: Dodatne izkaznica za sladkor VI. - IX.1916. Veljavna samo za Kranjsko.  zelo lepa 10,00 €
86 Makedonija 10 denarjev 1992 tiskovno nov 0,30 €
87 Kraljevina SHS Nostrifikacija Avstro-ogrskih bankovcev, 1919-1921: 1000 kron 1902, potrjeno s kolekom KRALJESTVO SRBA - HRVATA - SLOVENACA. zelo lep + 30,00 €
88 Kraljevina Jugoslavija 1000 dinarjev 1935. Viščević 23.1. zelo lep - odličen 150,00 €
89 FLR Jugoslavija 1000 dinarjev 1946. Varianta brez zaščitne nitke. Viščević 58.1. odličen + 40,00 €
90 SFR Jugoslavija Spomladanska blagovno-denarna loterija 1966: Srečka za 5 dinarjev.  odlična 2,00 €
91 Afganistan 5 afganijev 1381 (2002). tiskovno nov 0,75 €
92 Burundi 20 frankov 2007. tiskovno nov 0,75 €
93 Egipt 50 piastrov 2002. tiskovno nov 0,75 €
94 Etiopija 1 bir 2003. tiskovno nov 0,75 €
95 Iran 200 rialov (brez letnice) tiskovno nov 0,75 €
96 Malavi 20 kvač 2007. tiskovno nov 0,75 €
97 Pakistan 5 rupij 2008. tiskovno nov 0,75 €
98 Peru 500 intijev 1987. tiskovno nov 0,75 €
99 Vietnam 1000 dongov 1988. tiskovno nov 0,75 €
100 Viniška republika 1 (JENA KRONA), Viniška republika je naziv za samooklicano državno tvorbo, ki so jo aprila 1919 razglasili vaščani Vinice. Viniška krona je uradna valuta Viniške republike 1919, v obtoku je cca.300 bankovcev. tiskovno nov 10,00 €
101 Lipa holding 1 lipa 29.11.1989 dr.France Prešeren, brez ser.številke, na zadnji strani je tisk asimetričen, na rumenem papirju, na zadnji strani sta prilepljena komaj opazna koščka selotejpa. tiskovno nov 15,00 €
102 Lipa holding 1 lipa 20.4.1992 Primicova Julija tiskovno nov 15,00 €

 

 

 

 

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008