MENJALNO POSREDNIŠTVO 15. marca 2014

 

Menjalno posredništvo bo potekalo takoj po končanem uradnem delu rednega letnega Zbora članov NDS,

ki bo dne 15. marca 2014 ob 8:30

v prostorih Šahovske zveze Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana.

Ogled ponujenih predmetov bo mogoč na dan posredništva od 8:00 dalje v prostorih Šahovske zveze.

 

Zap. št.

izdajatelj

opis

ohranjenost

izklicna cena

 

 

 

 

 

1

CALABRIA, Brundisium

CALABRIA, Brundisium. Cca 215 BC. AE 22 11,2g Av: Pozejdon Rv: BR VN napis pod delfinom na katerem sedi mladenič, ki drži v desni roki boginjo Nikeo, v levi glasbilo SNGANS 781

lep

45,00 €

2

 ANONIMUS, 217 - 215, Roma

Anonimus,  Qadrans, delno odsekan, 33,4g, AV: Herkulesova glava, na levi tri pike; Rv: Bik napada kačo, nad njim tri pike, 217 - 215, Sear 606

lep

80,00 €

3

M. PLEATORIUS  M. F CESTIANUS AED.CVR, Denar, 67, Roma

M. PLEATORIUS  M. F CESTIANUS AED.CVR, AR Denar, 67 BC, Roma, 3,3g, Av: doprsni kip Kibele Rv: stol z zrnjem, Cr. 409/2, Sear 350

lep

45,00 €

4

AVGUSTUS, 63 BC - 14

AVGUSTUS, AE As s portretom v levo, 8,2g, Av: napis okrog portreta neločljiv, Rv: SC v sredini, napis okrog neločljiv

lep

10,00 €

5

TRAIANUS, 98 - 117

TRAIANUS, AR Denar, 103-111 AD, 3,35g, A:  IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P Rv:  COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC RIC 128, RSC 75, BMC 355

lep

55,00 €

6

HADRIAN, 117-138

HADRIAN, LOT 2 kosa, AR Denar, eden z luknjo

lepa

15,00 €

7

HADRIAN, 117-138

HADRIAN, AR Denar, 119-121 AD, 3,35g, Av:  IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG Rv: P M TR P COS III RIC 90, RSC 1091

lep

55,00 €

8

HADRIAN, 117-138

HADRIAN, AR Denar, 2,8g, 134-138 AD. Av: HADRIANVS AVG COS III P P Rv: FELICITAS P R RIC 238, Sear 5 # 3489 Denarij narejen ob obisku H. v Britaniji

lep

55,00 €

9

SABINA, žena Hadriana, 136

SABINA, AR Denar, 3,4g, Av: SABINA AVGVSTA, Rv: IVNONI RIGINAE RIC 395A, RSC 43

lep

125,00 €

10

ANTONINUS PIUS 138 - 161

ANTONINUS PIUS, AR Denar, 148AD, 3,03g, Av: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XI, Rv: COS IIII; RIC 167, RSC 280

lep

35,00 €

11

ANTONINUS PIUS 138 - 162

ANTONINUS PIUS, AE Dupondius. 12,72g Av: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P COS III Rv: ANNONA AVG S - C RIC 656, Cohen 36

lep

40,00 €

12

FAUSTINA I.žena Antoninusa Piusa, 141

FAUSTINA, AR Denar, 2,9g, Av: DIVA FAUSTINA Rv: CONSECRATIO RIC 387, Sear5 # 4595

lep

40,00 €

13

FAUSTINA II. Žena Marka Avreliusa, 176

FAUSTINA II. AR Denar, 2,33g Av: FAVSTINAE AVG PII AVG FIL Rv: VENVS RIC 515b, RSC 261

lep

35,00 €

14

JULIA DOMNA, žena Septimiusa Severusa, 217

JULIA DOMNA, AR Denar, 3,15g, 200AD Av: IVLIA AVGVSTA Rv: SAECVLI FELICITAS RIC 577, RSC 174

lep

25,00 €

15

JULIA DOMNA, žena Septimiusa Severusa, 218

JULIA DOMNA, AR Denar, 2,72g,  Av: IVLIA AVGVSTA Rv: IVNO REGINA RIC 560, RSC 97

lep

20,00 €

16

ALEXANDER SEVERUS, 221 -235

Severus Alexander AE Sestertius. 16,96g. 231-235 AD. Av: IMP ALEXANDER PIVS AVG Rv: SPES PVBLICA S-C RIC 648

lep

30,00 €

17

GORDIAN III, Caesar April-June, 238 AD; Augustus 238-244 AD.

Gordian III AR Antoninianus. 240-241 AD. 4,1g Av: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG Rv: CONCORDIA AVG RIC 64, RSC 52

lep

25,00 €

18

TREBONIANUS GALLUS, 251-253

Trebonianus Gallus, AR Antoninianus, Antioch, 251-253 AD, 21.5mm; 3.6 g Av:  IMP C C VIB TREB GALLVS PF AVG Rv: VICTORIA AVG RIC 93, Sear 9653

lep

25,00 €

19

TREBONIANUS GALLUS, 251-254

Trebonianus Gallus, AE25, Sestercius, Viminacium, Moesia. 13,5g Av: IMP C C VIB TREB GALLVS AVG Rv: PMS C-OL VIM AN XIII AMNG 163

lep

35,00 €

20

SALONINA , žena Galliena

 Salonina, Billon Antoninianus 2,7g. Av:  SALONINA AVG  Rv: IVNO REGINA RSC 60, Sear 10640

lep

25,00 €

21

QUINTILLUS 270, brat Clavdiusa II.

Quintillus AE Antoninianus 2,7g Av:  IMP C M AVR CL QVINTILLVS AVG Rv: VICTORIA AVG RIC 33, Cohen 70

lep

30,00 €

22

AURELIAN 270 - 275

Aurelian, AE antoninianus. 3,35g Siscia 6 EM, 3 OF Av: IMP AVRELIANVS AVG Rv: CONCORDIA MILITVM  -/-//*T RIC 220

lep

25,00 €

23

MARCUS AURELIUS PROBUS, 276 - 282

PROBUS AE Antonianus 3,2g Cyzikus Av: IMP C M AVR PROBVS P F AVG Rv: SOLI INVICTO CM/XXIS oprsje tip H RIC 911

lep

25,00 €

24

MARCUS AURELIUS PROBUS, 276 - 283

PROBUS AE Antonianus 3,13g Ticinum Av: IMP C M AVR PROBVS P F AVG Rv: PAX AVGVSTI V // XXI oprsje tip H RIC 711

lep

15,00 €

25

NUMERIAN, 282 - 283, Brat Carinusa, Caesar 282-283, Augustus 283-284

Numerian, AE Antoninianus 3,5g Av: IMP NVMERIANVS AVG Rv: PIETAS AVGG RIC 416, Cohen 57

lep

35,00 €

26

MAXIMIANUS HERCULEUS, Augustus 286-305, 307-308, and 310 AD

Maximianus AE Antoninianus. 4,34g Av: IMP C VAL MAXIMIANVS P F AVG Rv: IOVI CONSERVATORI

lep

25,00 €

27

DIOCLETIAN, 284 - 305

DIOCLETIAN, AE folis, Heraclea, 295-296 AD. Av: IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG Rv: CONCORDIA MILITVM HA RIC VI 13,A

lep

25,00 €

28

DIOCLETIAN, 284 - 306

DIOCLETIAN, AE folis 8,17g  303-305 AD. Rim Av. IMP C DIOCLETIANVS P F AVG Rv: SAC MON VRB AVGG ET CAESS NN, R - P RIC 111A

lep

40,00 €

29

Constantine: Caesar 306-307 AD; Filius Augustorum 307-309 AD; Augustus 309-337 AD

Divus Constantine I AE4. 337-340 AD Av: DV CONSTANTINVS PT AVGG Rv: C. stoji na kvadrigi, Bog mu podaja roko, nepoznana kovnica

lep

10,00 €

30

Constantinus I; Constans, Constantinus Ii; Constantius, Fausta

LOT 10 kos AE3 in AE4 folis

lepi

10,00 €

31

THEODORA,227 - 340 Druga žena Konstantina I.

Theodora, AE folis, Kovnica Trier 1,21g 337-340 AD. Av: FL MAX THEO-DORAE AVG Rv: PIETAS-ROMANA •TRP•  RIC 65,P

lep

25,00 €

32

CRISPUS, 317 - 326 Konstantinov sin

Crispus AE21 folis. 317-318 AD Kovnica Thessalonica (Solun) Av:  CRISPVS NOBILLIS CAES Rv: PRINCIPIA IVVENTVTIS •TS•Ԑ• RIC VII 20,E

lep

15,00 €

33

CONSTANTIUS GALLUS, 323 - 353

Constantius Gallus AE 2. Kovnica Alexandrija Av: D N CONSTANTIVS NOB CAES Rv: FEL TEMP REparTIO Δ/•S•/ALEA RIC VIII 81

lep

15,00 €

34

JULIAN II. "The Apostate" 355 - 363

Julian II AE 20mm Av: FL CL IVL-ANVS P F AVG Rv:  VOT X MVLT XX  BSIRM RIC 108

lep

15,00 €

35

JOVIANUS, 363 - 364

Jovian AE3, 20mm, 2,93g Kovnica Siscia. 363-364 AD. Av: DN IOVIA-NVS PF AVG Rv: VOT V MVLT X BSISC RIC 426,B

zelo lep

35,00 €

36

VALENTINIAN I. 364 - 375

Valentinian I AE3. Kovnica Sirmium (Sremska Mitrovica) Av: DN VALENTINI-ANVS PF AVG Rv: VOT V MVLT X BSIRM RIC 8

lep

15,00 €

37

VALENTINIAN I. 364 - 376

Valentinian I AE3.Kovnica Siscia (Sisak) Av:  D N VALENTINI-ANVS P F AVG Rv: SECVRITAS REIPVBLICAE •ΔSISC RIC 7a

lep

15,00 €

38

VALENTINIAN I. 364 - 377

Valentinian I. AE3 folis 2,74g Kovnica Siscia Av: D N VALENTINI-ANVS P F AVG Rv: SECVRITAS REIPVBLICAE •ΔSISC RIC 7A

lep

10,00 €

39

VALENS, 364-378

Valens, AE3 Folis. Kovnica Siscia (Sisak). 364-367 AD. Av: DN VALENS PF AVG Rv: SECVRITAS REIPVBLICAE ASISC RIC 7b

lep

15,00 €

40

GRATIAN, 367 - 383

Gratian AE3. Kovnica Siscia (Sisak) Av: D N GRATIANVS P F AVG Rv: GLORIA RO-MANORVM Q/KP ΔSISCV RIC 14C

lep

15,00 €

41

LICINIUS I, 308-324 AD. Umorjen po ukazu Constantina I.

Licinius AE folis. 3,3g Kovnica Siscia. Av: IMP LIC LICINIVS PF AVG  Rv: IOVI CON-SERVATORI, ԐSIS RIC VII 8,Ԑ

lep

10,00 €

42

LICINIUS I, 308-324 AD. Umorjen po ukazu Constantina I.

Licinius AE folis. 3,13g Kovnica Solun. Av: IMP LIC LICINIVS PF AVG  Rv: IOVI CONSERVATORI AVGG NN A/•SM•TS•       RIC VI 51

lep

20,00 €

43

PROCOPIUS, 365 - 366

Procopius 365-366. AE folis. 3,29g. Kovnica Nicomedia. Av: D N PROCOPIVS P F AVG Rv: REparTIO FEL TEMP SMNB RIC 10,B

lep

35,00 €

44

Solnograjski škofje

Pfenig. Kovnica Breže, 1183 - 1200. Baumgartner 21, CNA E21.

odličen

40,00 €

45

Eberhard II., 1200 - 1246

Pfenig. Kovnica Breže, 1200 - 1246. Luschin 24, CNA Ca19.

zelo lep

30,00 €

46

Krški škofje

Pfenig. Kovnica Krka, 1180 - 1190. Baumgartner 34, CNA Cq1.

zelo lep, poka

30,00 €

47

Herman, 1161 - 1181

Pfenig. Kovnica Št. Vid, 1161 - 1181. Luschin 183, CNA Cb8.

zelo lep

45,00 €

48

Ulrich III., 1256 - 1269

Pfenig. Kovnica Slovenj Gradec, 1256 - 1269. CNA Ch29

zelo lep

70,00 €

49

Bertold IV. Andechs-Meranski, 1188 - 1204

Pfenig. Kovnica Kamnik, 1188 - 1204. Baumgartner grupa 13/31, CNA Ci4

zelo lep

50,00 €

50

Nicolae Redwitz, ban, 1429 - 1435

Pfenig. Turnu Severin, 1429 - 1435. Luchian 230-241. Neumann 18.

lep-zelo lep

30,00 €

51

Bela II., 1131 - 1141

Denar. Huszar 100, Unger 52.

zelo lep

15,00 €

52

GIOVANI I. CORNER 1625 - 1629

Sold / 12 bagatinov, 1,41g, Av: NOSTE DEFEN Rv: S M V IO CORN Gamberini 745

lep

12,00 €

53

FRANCESCO ERIZZO 1631 - 1646

Sold / 12 bagatinov, 1,65g, Av: NOSTE DEFEN Rv: S-M-V-FRANC-ERIZ Gamberini 808

lep

10,00 €

54

BENETKE

Ar grossetta, 1,29g, Anonimna  - po letu 1570

lep

30,00 €

55

Tajsko kraljestvo - primitivni denar

Tajsko kraljestvo, verjetno Rama I., 1782 – 1809, srebrni baht

zelo lep

10,00 €

56

Tajsko kraljestvo - primitivni denar

Tajsko kraljestvo, podrobneje nedoločen, po l. 1782 srebrni baht

zelo lep

8,00 €

57

JOŽEF II. 1765 - 1790 Avstrija

30 krajcarjev 1768 6,55g Ag, KM # 2071

lep

65,00 €

58

JOŽEF II. 1765 - 1790 Avstrija - Gorica

1 sold 1768 G. KM C # 2

lep

12,00 €

59

JOŽEF II. 1765 - 1790 Avstrija - Gorica

1 sold 1769 G. KM C # 2

lep

15,00 €

60

JOŽEF II. 1765 - 1790 Avstrija - Gorica

1 sold 1788 K KM C # 4.2

lep

10,00 €

61

JOŽEF II. 1765 - 1791 Avstrija

1 krajcar 1781 A KM # 2053

lep

10,00 €

62

JOŽEF II. 1765 - 1791 Avstrija

20 krajcarjev 1787 B KM # 2069

lep

20,00 €

63

MARIJA TEREZIJA 1740 - 1780 Avstrija

1 pfening 1765 KM # 1978

lep

10,00 €

64

MARIJA TEREZIJA 1740 - 1780 Avstrija

1 krajcar 1780 S KM # 1995

lep

10,00 €

65

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija - Nizozemska

1/4 kronenthaler 1793 B 7,2g Ag  KM # 60

lep

40,00 €

66

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija - Gorica

2 solda 1799 S KM C # 9.5

lep

15,00 €

67

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

1 krajcar 1800 A KM # 2111

lep

10,00 €

68

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

1 krajcar 1800 B KM # 2111

lep

6,00 €

69

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

1 krajcar 1800 S KM # 2111

lep

6,00 €

70

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

3 krajcarji 1800 E KM # 2115.3

lep

25,00 €

71

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

3 krajcarji 1800 S KM # 2115.3

lep

10,00 €

72

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

6 krajcarjev 1807 A KM # 2128

lep

15,00 €

73

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

6 krajcarjev 1807 B KM # 2128

lep

15,00 €

74

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

6 krajcarjev 1807 C KM # 2128

lep

15,00 €

75

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

6 krajcarjev 1807 E KM # 2128

lep

45,00 €

76

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

6 krajcarjev 1807 F KM # 2128

lep

30,00 €

77

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

6 krajcarjev 1807 S KM # 2128

lep

20,00 €

78

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

7 krajcarjev 1802 A KM # 2129

lep

25,00 €

79

FRANC II. 1792 - 1835, Avstrija

7 krajcarjev 1802 B KM # 2129

lep

20,00 €

80

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

15 krajcarjev 1807 A KM # 2138

lep

25,00 €

81

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

15 krajcarjev 1807 S KM # 2138

lep

15,00 €

82

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

30 krajcarjev 1807 B KM # 2149

lep

25,00 €

83

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

1 krajcar 1812 G KM # 2112

lep

20,00 €

84

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

3 krajcarji 1812 B KM # 2116

lep

10,00 €

85

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

3 krajcarji 1812 O KM # 2116

lep

30,00 €

86

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

1/4 krajcarja 1816 A KM # 2107

lep

12,00 €

87

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

1/4 krajcarja 1816 B KM #2107

lep

15,00 €

88

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

1 krajcar 1816 A KM #2113

lep

5,00 €

89

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

1/4 krajcarja 1816 B KM #2109

lep

17,00 €

90

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

3 krajcarji 1815 V Ag KM #2117

lep

25,00 €

91

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

3 krajcarji 1820 A Ag KM #2118

lep

20,00 €

92

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

3 krajcarji 1826 A Ag KM #2119

lep

20,00 €

93

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

3 krajcarji 1826 B Ag KM #2119

lep

25,00 €

94

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

3 krajcarji 1832 A Ag KM #2121

lep

20,00 €

95

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

3 krajcarji 1833 A Ag KM #2121

lep

20,00 €

96

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

20 krajcarjev 1830 C Ag KM #2145

lep

20,00 €

97

FRANC II. 1792 - 1835 Avstrija

20 krajcarjev 1830 E Ag KM #2145

lep

20,00 €

98

FRANC II. 1792 - 1835 Solnograjski škofje

1 krajcar 1805 KM 3 493

lep

15,00 €

99

FRANC II. 1792 - 1835 Lombardija - Benečija

3 centesimi 1822 M KM C #2.2

lep

15,00 €

100

FRANC II. 1792 - 1835 Lombardija - Benečija

3 centesimi 1822 V KM C #2.3

lep

12,00 €

101

FRANC II. 1792 - 1835 Lombardija - Benečija

1/4 lire 1822 V Ag KM C # 4.3

lep

15,00 €

102

FRANC II. 1792 - 1835 Lombardija - Benečija

1/4 lire 1822 V Ag KM C # 4.3

lep

30,00 €

103

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

2 krajcarja 1848 A KM # 2188

lep

45,00 €

104

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

2 krajcarja 1851 mali G KM # 2189

lep

45,00 €

105

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Madžarska

EGY - 1 krajcar 1848 KM # 430.1

lep

15,00 €

106

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Madžarska

HAROM - 3 krajcarji 1849 N.B. KM # 434

lep

40,00 €

107

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Madžarska

HAT - 15 krajcarjev 1849N.B. KM # 435

lep

15,00 €

108

FERDINAND I. 1835 - 1848 Madžarska

20 krajcarjev 1848 K.B. KM # 432

odličen

40,00 €

109

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Madžarska

20 krajcarjev 1869 GY.F. KM # 446.2

lep

35,00 €

110

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Madžarska

1 forint 1879 K.B. KM # 453.1

lep

25,00 €

111

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Madžarska

1 forint 1881 K.B. KM # 465

odličen

30,00 €

112

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

1/4 krajcarja 1851 B KM # 2180

lep

10,00 €

113

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

1/2 krajcarja 1851 B KM # 2181

lep

5,00 €

114

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

4 krajcarji 1860 B KM # 2194

lep

15,00 €

115

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

4 krajcarji 1861 A KM # 2194

lep

15,00 €

116

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

4 krajcarji 1861 B KM # 2194

lep

15,00 €

117

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

1/4 florina 1859 B KM # 2214

lep

20,00 €

118

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

1 goldinar 1854 A (poroka - spominski) Herinek 823 Jaeger/Jaeckel 299

lep

85,00 €

119

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

2 kroni 1912 Ag KM # 2821

lep

12,00 €

120

FRANC JOŽEF I. 1848 - 1916 Avstrija

2 kroni 1913 Ag KM # 2821

lep

12,00 €

121

Kraljevina SHS

5 par 1920 KM # 1

kovno nov

25,00 €

122

Kraljevina SHS

10 par 1920 KM # 2

kovno nov

10,00 €

123

Srbija

50 par 1942 KM # 30

kovno nov

10,00 €

124

Srbija

10 dinarjev 1943 KM # 33

kovno nov

10,00 €

125

Hrvaška

2 kuni 1941KM #2

kovno nov

15,00 €

126

SFRJ

1000 dinarjev 1980 v originalnem zaščitnem ovitku KM # 78

kovno nov

30,00 €

127

SR Jugoslavija

500 dinarjev 1993 KM # 167

kovno nov

25,00 €

128

Slovenija

Bančni set 5 tolarskih priložnostnih kovancev 1993 – 1997, 11 kovancev v originalnem pakiranju BS (izdanih zgolj 800 kompletov) R!

kovno nov

50,00 €

129

Italija (Južna Tirolska),

1980,  Ag medalja (55g) ob  10. letnici Filatelističnega in numizmatičnega društva v Brixnu, nizka zap. Številka 22, kovno nova

kovno nova

35,00 €

130

Slovenija

1. set 6-ih kovinskih slovenskih žetonov

lepi

4,00 €

131

Slovenija

2. set 6-ih kovinskih slovenskih žetonov

lepi

4,00 €

132

Slovenija

3. set 6-ih kovinskih slovenskih žetonov

lepi

4,00 €

133

zadolžnica mesta Ljubljana

zadolžnica kranjskega glavnega mesta Ljubljana za 20 goldinarjev, december 1879

lepa

35,00 €

134

Slovenija

Vrednostna bona za 0,5 in 2000 tolarjev, ser.AA, originalni ovitek banke Slovenije

tiskovno nov

120,00 €

135

SFRJ

5000 dinarjev 1.5.1985 brez serijske številke P # 93

tiskovno nov

65,00 €

136

NDH

10 kun 1941 serija NM P # 5

tiskovno nov

15,00 €

137

NDH

100 kun 1943 serija J P # 11

tiskovno nov

95,00 €

138

Slovenija

200 tolarjev 2004 nadomestna serija AZ

tiskovno nov

40,00 €

139

Slovenija

Banka Slovenije 1991 - 2001 10 letnica tolarja, 100, 1000 in 10000 tolarjev. Komplet je brez mape.

tiskovno nov

135,00 €

140

Rusija

100 rubljev 2 bankovca različnih serij OI Soči 2014

tiskovno nov

20,00 €

 

 

 

 

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008