MENJALNA POSREDNIŠTVA

 

 

 

Na menjalnih posredništvih Numizmatičnega društva Slovenije

lahko sodelujejo le člani NDS s poravnano članarino za tekoče koledarsko leto.

 

Na menjalnih posredništvih je dovoljeno ponujati le numizmatične predmete in predmete, ki so neposredno povezani z numizmatiko.

Vsi ponujeni predmeti morajo biti opremljeni z ustreznim opisom (izdajatelj, nazivna vrednost, kovnica, morebitni dodatni opisi), referenčno kataloško številko in izklicno ceno.

 

Kraj in čas ogleda ponujenih predmetov določi komisija za menjalna posredništva za vsako posredništvo posebej.

 

Licitiranje je možno le osebno na mestu izvedbe posredništva.