(n0004)

 

Upravni odbor Numizmatičnega društva Slovenije obvešča svoje člane, da bodo na rednem Zboru članov v mesecu marcu 2009 obravnavali in sprejeli

 

- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in

 

- Statut Numizmatičnega društva Slovenije

 

Oba predloga sta na vpogled v društvenih prostorih, kjer lahko pustite tudi svoje pripombe.