(n0010)

Vabimo vas na

 

redni letni občni zbor Numizmatičnega društva Slovenije


v soboto, 14. marca 2009 ob 1000

 

v prostorih Šahovske zveze Slovenije,

Bravničarjeva 12 v Ljubljani.

 

Dnevni red:

1. Uvodni nagovor in izvolitev delovnih organov občnega zbora
2. Poročila o delu v preteklem letu
3. Spremembe statuta
4. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
5. Razprava in sprejem sklepov
6. Podelitev plakete

7. Razno in zaključek zbora

 

Pred začetkom in po koncu uradnega dela občnega zbora boste lahko prevzeli 35. številko Numizmatičnega vestnika in plačali članarino.