(n0025)

Numizmatični abonma NDS


 

Od 12. aprila do 11. maja 2010

bodo za abonente NDS

v poslovalnicah DBS

na voljo:

zbirateljski kovanci izdani ob dogodku Ljubljana, svetovna prestolnica knige.

- srebrniki z imensko vrednostjo 30 € po 40 €

- zlatniki z imensko vrednostjo 100 € po 200 €

- 3-evrski kovanci v rolicah po imenski vrednosti

- 3-evrski poliranci v kapsuli po 8 €

- numizmatične kartice s 3-evrskim polirancem po 11 €