(n0035)

MENJALNO POSREDNIŠTVO NA ZBORU ČLANOV

Na letošnjem rednem letnem zboru članov marca bomo spet priredili tradicionalno interno menjalno posredništvo za člane društva. Numizmatični material, ki ga želite ponuditi na menjalnem posredništvu, zbiramo na mednarodnem srečanju v soboto, 22. januarja.

Poleg samih kovancev, bankovcev in drugega materiala pripravite tudi seznam predmetov, ki jih ponujate, v dveh izvodih.

Seznam mora vsebovati natančne opredelitve vseh predmetov. Obvezna je navedba naslednjih podatkov:

1. izdajatelj (država, vladar, pri medaljah, žetonih ali značkah lahko tudi podjetje),
2. nominalna vrednost (pri medaljah namesto tega zlitino in dimenzije),
3. letnica in kovnica, če sta označeni na predmetu,
4. dodaten opis (po potrebi, npr. za opredelitev medalj ali spominskih kovancev ali morebitne različice),
5. kataloška številka po merodajnem katalogu,
6. ohranjenost po veljavni lestvici (Numizmatični vestnik št. 11, ali http://www.nds.si/stopnje_ohranjenosti.htm),
7. predlagana izklicna (in ne željena končna!) cena.

Kdor nima svoje literature, jo ima v času uradnih ur na voljo brezplačno v društveni knjižnici. Prav tako vam bomo pri opredeljevanju in ocenjevanju predmetov ob njihovem prevzemu pomagali člani UO.

Vsak predmet mora biti v svoji zaščitni vrečki ali ovitku.

Komisija za menjalno posredništvo si pridržuje pravico, da v soglasju z lastnikom ponujenih predmetov izklicno ceno smiselno spremeni ali izloči nekvalitetne predmete.

Spisek vseh predmetov, ki bodo ponujeni na dražbi menjalnega posredništva, bo objavljen v marčevski številki Numizmatičnih novic in na društveni spletni strani. Prav tako bo takrat objavljeno, kdaj in kje bo možen ogled.

Na menjalnem posredništvu, ki bo takoj po končanem uradnem delu zbora članov, lahko sodeluje vsak član Numizmatičnega društva Slovenije s poravnanimi članskimi obveznostmi za tekoče leto.