(n0041)

Odločba Ustavnega sodišča RS štev.: U-I-297/08 z dne 07.04.2011

 

Ustavno sodišče je razsodilo o predlogu za presojo ustavnosti nekaterih členov Zakona o varstvu kulturne dediščine in 7.4.2011 izdalo odločbo...

 

več...

 

objava v Uradnem listu RS št 30/2011, na strani 4000

http://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011030.pdf