(n0067)

Dr. Ivan Turk:
Teoretični temelji lijubiteljske numizmatike
Založilo Numizmatično društvo Slovenije,
Ljubljana, 2013
ISBN 978-961-91822-1-5
Format A5, 232 strani

 Shrani.si

Po letu 1943 prva teoretična numizmatična knjiga pri nas.
Avtor v njej razlaga in razčlenjuje splošne numizmatične pojme in definicije ter jih predvsem naslanja na slovensko numizmatiko.
Poleg splošnih pojmov opredeljuje tudi države, vladarje, valute, ki so skozi zgodovino veljali na našem ozemlju.

Knjigo lahko kupite v Numizmatičnem društvu Slovenije po ceni 19,00 €.