(n0094)

Vabimo vas na

 

redni letni in volilni zbor članov Numizmatičnega društva Slovenije


v soboto, 11. marca 2017 ob 900

 

v prostorih Šahovske zveze Slovenije,

Bravničarjeva 13 v Ljubljani.

 

Dnevni red:

1. Uvodni nagovor in izvolitev delovnih organov Zbora članov
2. Poročila o delu
NDS v preteklem letu
3. Razprava in sprejem sklepov

4. Volitve organov društva
5. Razno in zaključek zbora

6. Menjalno posredništvo

 

Pred začetkom in po koncu uradnega dela občnega zbora boste lahko prevzeli 43. številko Numizmatičnega vestnika in knjigo Numizmatika pripoveduje zgodbe ter plačali članarino.