(n0120)

Upravni odbor NDS je sklenil, da se do preklica ukinejo vse dejavnosti društva, ki temeljijo na medsebojnem druženju.

Redni letni zbor članov, sklican za nedeljo, 29. marca, je prestavljen najmanj za en mesec. Datum bo objavljen naknadno.

Do preklica se ukinjajo nedeljska srečanja zbiralcev.

Društvena knjižnica, ki ima uradne ure prvo in tretjo sredo v mesecu od 18h do 19h, do preklica ne obratuje.

Numizmatično srečanje, načrtovano v soboto, 16. maja, bo izpeljano samo, če bo epidemija do takrat minila.

Ko se bo stanje normaliziralo in bodo sprejeti novi datumi naših aktivnosti, bodo člani prejeli naslednjo številko Numizmatičnih novic z vsemi ustreznimi podatki.

Spremljajte obvestila na tem mestu in na naši spletni strani http://nds.si/

V času izolacije se lahko družimo na spletnem forumu http://ndsnumizmatika.mojforum.si/