(n0121)

Vabimo vas na

 

redni letni zbor članov Numizmatičnega društva Slovenije

 

v soboto, 5. septembra ob 1100

 

v prostorih dijaškega doma Tabor v Ljubljani.

(na istem mestu kot srečanje zbiralcev)

 

Dnevni red:

1. Uvodni nagovor in izvolitev delovnih organov Zbora članov
2. Poročila o delu
NDS v preteklem letu
3. Razprava in sprejem sklepov

4. Razno in zaključek zbora

5. Menjalno posredništvo

 

Pred začetkom in po koncu uradnega dela zbora članov boste lahko prevzeli 46. številko Numizmatičnega vestnika.