NUMIZMATIČNE NOVICE

 

so informativno glasilo Numizmatičnega društva Slovenije.

Ustanovljene so bile oktobra 1991 namesto dotedanjega Glasnika NDS.

 

Namen Numizmatičnih novic je obveščanje članov NDS o aktualnih dogodkih,

v prvi vrsti o prireditvah društva

in o novostih na področju numizmatike.

 

Praviloma izhajajo štiri ali petkrat letno, pred vsemi večjimi prireditvami NDS.

(15. januarja, 15 marca, 15. maja, 15. septembra in 15. novembra).

 

Članke za objavo lahko pošljete do 1. v istih mesecih

 

na naslov uredniškega odbora:

Ilirska ulica 14, 1000 Ljubljana

 

ali po e-pošti.

 

Člani NDS prejemajo Numizmatične novice brezplačno.

Ostali jih  lahko kupite v društveni knjižnici.

 

 

 

Vsebina po številkah