NUMIZMATIČNE NOVICE - VSEBINA PO ŠTEVILKAH

 

1 / 1991 8.10.1991
Ob izidu Numizmatičnih novic
Članske obveznosti
Društvene vesti
Mali oglasi
Mednarodno srečanje zbiralcev
Veliko menjalno posredništvo
Naše numizmatične novosti
Jugoslovanska numizmatika
Novo po svetu
Lista menjalnega posredništva
na začetek
2 / 1991 23.12.1991
Društvene vesti
Naše numizmatične novosti
Rafael Vidali Taborske svetinjice
Numizmatične novosti pri naših sosedih
Novo po svetu
Zmago Tančič Okruški časa
na začetek
3 / 1992 12.3.1992
Društvene vesti
Občni zbor
Miloš Mikolič Velika mednarodna numizmatična srečanja
Miloš Mikolič Preložen II. Balkanski numizmatični simpozij v Splitu
Vitomir Čop Nov katalog jugoslovanskih kovancev
Miloš Mikolič Novo kulturno zgodovinsko društvo Slovenski ščit
Slovenska odlikovanja
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Numizmatične novosti pri naših sosedih
Novo po svetu
Zmago Tančič Spomeniki na razglednicah
Lista menjalnega posredništva
na začetek
4 / 1992 5.6.1992
Društvene vesti
Vitomir Čop Prodaja priložnostnih kovancev
Janez Majce Pismo iz Banke Slovenije
Vitomir Čop Varianti spominskega zlatnika
Jani Luštrek Plebiscitnim tolarjem na obod
Vitomir Čop Nov bon za 5000 tolarjev
Predstavljeni osnutki novega denarja
Tuje numizmatične novosti
na začetek
5 / 1992 1.10.1992
Društvene vesti
Srečko Krese Zmagali smo
Vitomir Čop Novi tolarski bankovci
Vojko Čeligoj Zadnji kovanci SFR Jugoslavije - 1992 ali država in kovanci v ognju
Vitomir Čop Nove valute na ozemlju bivše Jugoslavije
Stanko Štiblar Katalog telefonskih kartic
na začetek
6 / 1992 15.12.1992
Društvene vesti
Naše numizmatične novosti
Vojko Čeligoj Kartaški žetoni
Vitomir Čop Novi telefonski žetoni
Jani Luštrek Numizmatiki za boljše poznavanje Slovenije v svetu
Jani Luštrek BH dinar v kaosu vojne
Srečko Krese Prvi začasni bankovci BiH
Vitomir Čop Še o bankovcih BiH
Mali oglasi
Zmago Tančič Dramatični dogodki
Tuje numizmatične novosti
na začetek
7 / 1993 29.3.1993
Društvene vesti
Spomladansko mednarodno srečanje zbiralcev
Redni volilni občni zbor
Vojko Čeligoj Slavje ilirskobistriških numizmatikov
Vojko Čeligoj Angleži o nas in našem denarju
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Jani Luštrek Iz kovnic Lipa holdinga
Tuje numizmatične novosti
Menjalno posredništvo
Mali oglasi
na začetek
8 / 1993 1.7.1993
Pravila Numizmatičnega društva Slovenije
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
na začetek
9 / 1993 20.9.1993
Numizmatično srečanje
Društvene vesti
Naše numizmatične novosti
Janez Zadnikar Kostanjeviški kovanci
Ranko Mandić Žetoni PTT Jugoslavije
Mali oglasi
Namesto humorja
na začetek
10 / 1994 9.3.1994
Redni letni občni zbor NDS
Spomladansko veliko numizmatično srečanje
Društvene vesti
Jani Luštrek Novo iz Banke Slovenije
Jani Luštrek Bernardov lepotec v letu 1994
D. N., Litija Valvasorjev spominski zlatnik
Andrej Štekar Italijanski kovanci 1993
Vojko Čeligoj Ob 20-letnici Primorskega numizmatičnega društva
Jani Luštrek Vojni dobičkarji iz Anglije
Lista menjalnega posredništva
na začetek
11 / 1994 31.12.1994
Društvene vesti
Blaž Pišek Knjižnica Numizmatičnega društva Slovenije
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop 50 let Denarnega zavoda Slovenije
Vitomir Čop 1000 let Brižinskih spomenikov
Novi telefonski žetoni
Bankovec za 10000 tolarjev
Novo pri naših južnih sosedih
Jani Luštrek Angleška nadaljevanka brez konca
Jani Luštrek Leto 1994 v znamenju superdedka iz NBJ
Jani Luštrek Iz drobižnice romunskega porevolucionarja
Jani Luštrek Čeh kovance kuje, kol'ko kovnic potrebuje
Mali oglasi
SAG (Anton Grašič) Predstavitev identitete Slovenije
na začetek
12 / 1995 1.3.1995
Redni letni občni zbor
Spomladansko mednarodno srečanje
Miloš Mikolič Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Variante naših kovancev
Vitomir Čop Novokovi jugoslovanskih kovancev
Miloš Mikolič Razstavi starih razglednic
Jani Luštrek Cvetke iz Uradnega lista
Jani Luštrek Malo novega na območju bivše Jugoslavije
Lista menjalnega posredništva
na začetek
13 / 1995 25.9.1995
Jesensko mednarodno srečanje
Veliko jesensko menjalno posredništvo
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Katalog kovancev 1700 - 1994
Dejan Vončina Prva muzejska zbirka na računalniškem zaslonu
Martin Brilej Litijski srebrnik
Andrej Štekar Novo na Apeninskem polotoku
Brane Miloševič Dražba kovancev na Ljubljanskem gradu
Vitomir Čop Novo na Balkanu
Numizmatična literatura
Jani Luštrek K cvetkam iz Uradnega lista
Jani Luštrek Niso vsi kostanji enaki
Menjalno posredništvo kovancev in razglednic
na začetek
14 / 1996 10.3.1996
Redni letni občni zbor
Spomladansko mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Razstava ob 40-letnici Numizmatičnega društva Slovenije
Andrej Štekar Slovensko zamejsko numizmatično društvo "J. V. Valvasor"
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Janez Majce Pripombe k Cvetkam iz Uradnega lista
Cene slovenskih kovancev in bankovcev
Andrej Štekar Numizmatično srečanje Donava - Jadran
Jani Luštrek Delavna Hrvaška narodna banka
Vitomir Čop Novi dolarski bankovci
na začetek
15 / 1996 10.9.1996
Društvene vesti
Blaž Pišek Dolžniki društvene knjižnice
Vitomir Čop Razstava Denar skozi čas
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Vojko Čeligoj Zlatnik in srebrnik 0b jubileju Splošne banke Koper
Vitomir Čop Numizmatične razstave v avli Nove ljubljanske banke
Janez Majce Razstava "Ponarejanje denarja"
Andrej Štekar Slovensko zamejsko numizmatično društvo "J. V. Valvasor"
Andrej Štekar Razstava medalj v Pokrajinskem muzeju na goriškem gradu
Andrej Štekar Numizmatične novosti v Italiji
Jani Luštrek Atlanta 96 tudi numizmatični dogodek leta
Zadnja novica
Jesensko mednarodno srečanje zbiralcev
na začetek
16 / 1997 15.1.1997
Večje numizmatične prireditve
Zimsko mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Blaž Pišek Dolžniki društvene knjižnice
Vitomir Čop Razstava Denar skozi čas
Vojko Čeligoj Jesensko srečanje primorskih numizmatikov
Andrej Štekar Slovensko zamejsko numizmatično društvo "J. V. Valvasor"
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Slovenski kovanci in bankovci
Jani Luštrek Pred koncem leta na vzhodu veliko novega
Vitomir Čop Evropski kovanci in bankovci
Novi numizmatični knjigi
Matjaž Petek Menjalno posredništvo
na začetek
17 / 1997 1.3.1997
Redni letni občni zbor
Društvene vesti
Miloš Mikolič Volilni občni zbor
Blaž Pišek Novosti v društveni knjižnici
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
(TIP NLB) Novi bankovci nove skupne valute evro
Matjaž Petek Menjalno posredništvo
na začetek
18 / 1997 15.5.1997
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Volilni občni zbor društva
Boni Numizmatičnega društva Slovenije
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
(TIP NLB) Evro kovanci
Miloš Mikolič Odsev časa na starih razglednicah
Vitomir Čop Druge razstave
Jani Luštrek V Bosni marka tudi uradno?
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Mali oglasi
na začetek
19 / 1997 15.9.1997
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Vojko Čeligoj S kovanci v preteklost
Andrej Štekar Izlet Slovenskega zamejskega numizmatičnega društva
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Vitomir Čop Novi evropski kovanci
Andrej Štekar Bankovec za pol milijona lir
(TIP NLB) Dodatno zavarovani bankovci za 100 in 200 mark
Mali oglas
Koledar numizmatičnih srečanj
na začetek
20 / 1998 1.3.1998
Redni letni občni zbor
Društvene vesti
Blaž Pišek Urnik za leto 1998 in dolžniki iz društvene knjižnice
Vitomir Čop Novi boni NDS
Vojko Čeligoj 25 let Primorskega numizmatičnega društva v Ilirski Bistrici
Vojko Čeligoj Dejavni zamejski numizmatiki
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Jani Luštrek Hrvaška hiperprodukcija
Vitomir Čop Evropski zemljevid po italijansko
Menjalno posredništvo
Numizmatične prireditve v Sloveniji in okolici
Mali oglasi
Uganke in humor
na začetek
21 / 1998 15.5.1998
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Vitomir Čop Boni NDS - serija 1998
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Zmago Jelinčič Odprto poslansko vprašanje Vladi Republike Slovenije
Vojko Čeligoj Smo Primorci 50 let slavili napačen datum in napačen dogodek?
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Vitomir Čop Letošnji načrt dunajske kovnice
Vitomir Čop Slovensko primorje na italijanskem kovancu
Vitomir Čop Evropski kovanci in bankovci
Jani Luštrek Prve bosensko-hercegovske marke
Patrik Kolar Kratek numizmatični sprehod po internetu
Mali oglasi
Numizmatične prireditve v Sloveniji in okolici
na začetek
22 / 1998 15.9.1998
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Andrej Štekar Nerodna in premalo zavestna slovenska diplomacija, ki se žal izraža tudi na numizmatičnem področju
Jani Luštrek Še pa še zlata in srebra
Vitomir Čop Novi evro kovanci
Andrej Štekar Novosti na italijanskem numizmatičnem prizorišču
Andrej Štekar Delovanje slovenskega zamejskega numizmatičnega društva J. V. Valvasorja
Mali oglasi
na začetek
23 / 1999 10.1.1999
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Blaž Pišek Urnik za leto 1999 in dolžniki iz društvene knjižnice
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Janez Majce Priložnostni kovanci 1998 - kdaj?
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Vitomir Čop Razstava in knjiga Slovenski tolar
Zakladi - med sanjami in resničnostjo
Vojko Čeligoj Mednarodni kongres v Opatiji
na začetek
24 / 1999 14.3.1999
Redni letni občni zbor
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Jani Luštrek Končna bilanca '98
Vitomir Čop Evro kovanci
Matjaž Petek Menjalno posredništvo
Mali oglasi
na začetek
25 / 1999 15.5.1999
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vojko Čeligoj Lepo je biti pri nas numizmatik, ampak težko!
Vitomir Čop Kako to počnejo v Ameriki
Andrej Štekar Dediščine in numizmatika
Mali oglasi
na začetek
26 / 1999 10.9.1999
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Nov kraj in čas numizmatičnih sestankov
Prednovoletna društvena avkcija
Blaž Pišek Društvena knjižnica
NDS na internetu
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mali oglasi
Pravila Numizmatičnega društva Slovenije
na začetek
27 / 2000 10.1.2000
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miloš Mikolič Spet nov (star) kraj in čas numizmatičnih sestankov
Javna zahvala
Zmago Tančič Avkcija oziroma dve avkciji v eni ob občnem zboru društva v mesecu marcu
Miloš Mikolič Razstava "Pod slovensko narodno zastavo od 1848 do danes"
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Slovenski evro žetoni
Urban Mate Distribucijske liste (Mailing lists)
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Mali oglasi
Muzej novejše zgodovine
na začetek
28 / 2000 10.3.2000
Redni letni občni zbor
Društvene vesti
Blaž Pišek Društvena knjižnica in dobrodelna avkcija numizmatične literature
Zmago Tančič Menjalno posredništvo in dobrodelna avkcija
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Clinton P. Rusaw Nova Zelandija - 2 dolarja 1997
Numizmatične prireditve v tujini
Mali oglasi
na začetek
29 / 2000 1.5.2000
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Novi društveni boni
Miloš Mikolič Zapis 11. seje upravnega odbora in komisij NDS
Miloš Mikolič Zapis občnega zbora NDS
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Jani Luštrek Brez velikih novosti
Mali oglasi
na začetek
30 / 2000 10.9.2000
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Nedeljska srečanja na novi lokaciji
Vojko Čeligoj Primorsko numizmatično društvo Ilirska Bistrica
Andrej Štekar Slovensko zamejsko numizmatično društvo J. V. Valvasorja
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Vitomir Čop Tudi Grčija uvaja evro
Urban Mate Virtualni katalogi
na začetek
31 / 2001 15.1.2001
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis 12. seje upravnega odbora in komisij NDS
Miloš Mikolič Zapis 13. seje upravnega odbora in komisij NDS
Blaž Pišek Urnik za leto 2001 in novosti iz društvene knjižnice
Vojko Čeligoj Po sledeh prazgodovinskih skrivnosti na Stražici
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Štukljev zlatnik
Jani Luštrek Balkanske novosti
Vitomir Čop Danci ne marajo evra
Urban Mate Sedaj pa še o avkcijskih hišah na internetu
Mali oglasi
na začetek
32 / 2001 15.3.2001
Redni letni in volilni občni zbor
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis 14. seje upravnega odbora in komisij NDS
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Pregled slovenskih kovancev in bankovcev
Vitomir Čop Namesto priložnostnih kovancev priložnostni žetoni
Menjalno posredništvo
na začetek
33 / 2001 1.5.2001
Mednarodno srečanje zbiralcev
Numizmatična razstava
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis občnega zbora NDS
Miran Trontelj Poročilo predsednika NDS
Finančno poročilo za leto 2000
Miloš Mikolič Tajniško poročilo za mandat 1997-2001
Blaž Pišek Poročilo knjižničarja za občni zbor 25. marca 2001
Vitomir Čop Novi redni in priložnostni boni NDS
Predstavitev medalje in študije "Villa quae Sclavorum lingua vocatur Gorizia"
Mitja Petaros Občni zbor Slovenskega zamejskega numizmatičnega društva Valvasor
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Evro prihaja
Blaž Pišek Ponudba knjig Narodnega muzeja ob 60-letnici NDS
Koledar prireditev Primorskega numizmatičnega društva
Arnaldo Dilena Varujmo kolekcije
Katalog žetonov
na začetek
34 / 2001 15.9.2001
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Vitomir Čop Razstava Desetletje sprememb v luči numizmatike
Zmago Tančič Poročilo o delu sekcije zbiralcev razglednic v minulem letu
Vojko Čeligoj Slovenska numizmatika in filatelija - deset let samostojnosti
Vitomir Čop Obisk v kovnici
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Poletni žetoni LPP
Mitja Petaros Evro tudi v San Marinu
Vitomir Čop Še nekaj tednov do evra
Blaž Pišek Konec akcijske prodaje literature Narodnega muzeja Slovenije
Urban Mate Klasiki na spletu
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev
na začetek
35 / 2002 15.1.2002
Koledar numizmatičnih prireditev
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Blaž Pišek Društvena knjižnica v letu 2002
Miloš Mikolič Zapis 3. seje upravnega odbora
Vitomir Čop Obisk v kovnici
Zamejsko numizmatično društvo J. V. Valvasorja
Mitja Petaros Razstava kovancev ob 5. obletnici Zamejskega numizmatičnega društva J. V. Valvasorja
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Evro je tukaj
Mali oglasi
na začetek
36 / 2002 15.3.2002
Redni letni občni zbor
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis 4. seje upravnega odbora
Vitomir Čop Obisk v kovnici
Mitja Petaros Občni zbor Slovenskega zamejskega numizmatičnega društva Janeza Vajkarda Valvasorja
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Pregled tolarskih kovancev 1998-2001
Vitomir Čop Kakovostni žeton LPP
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
Mali oglasi
na začetek
37 / 2002 15.5.2002
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis občnega zbora
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Evro kovanci po Evropi
Mitja Petaros Popravek
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
38 / 2002 15.9.2002
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miran Trontelj Poročilo predsednika NDS
Finančno poročilo za leto 2001
Blaž Pišek Poročilo knjižničarja za občni zbor 7. aprila 2002
Miloš Mikolič Zapis 5. seje upravnega odbora
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop LPP prejel certifikat sistema ravnanja z okoljem SIST ISO 14001
Mitja Petaros Medalja ob 100-letnici openskega tramvaja
Urban Mate Kovanec za 7,59 milijona dolarjev
Mali oglasi
na začetek
39 / 2003 15.1.2003
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis 6. seje upravnega odbora
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Zanimivosti evro bankovcev
Vitomir Čop Evropski teden mobilnosti
Vojko Čeligoj 30 let PND Ilirska Bistrica
Osmrtnica
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
40 / 2003 15.3.2003
Redni letni občni zbor
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vojko Čeligoj Medalje tudi slovenskim strokovnjakom
Mitja Petaros Občni zbor Slovenskega zamejskega numizmatičnega društva J. V. Valvasorja
Urban Mate Internet v boju s ponaredki (prvi del)
Vprašanja in odgovori
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
41 / 2003 15.5.2003
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis občnega zbora NDS
Miran Trontelj Poročilo predsednika NDS
Finančno poročilo za leto 2002
Blaž Pišek Poročilo knjižničarja za občni zbor 23. marca 2003
Miloš Mikolič Zapis 7. seje upravnega odbora in ostalih organov NDS
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Ali je zbiranje evrov sploh smotrno?
Urban Mate Internet v boju s ponaredki (drugi del)
Mali oglasi
na začetek
42 / 2003 15.9.2003
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis 8. seje upravnega odbora in komisij NDS
Miloš Mikolič Zapis 9. seje upravnega odbora in komisij NDS
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Novi žetoni LPP
Vitomir Čop Evropsko prvenstvo v vaterpolu
Obvestilo naročnikom kovancev
Mitja Petaros O Slovenskem zamejskem numizmatičnem društvu J. V. Valvasorja
Mitja Petaros O kovancih, umetnosti in še kaj ...
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
43 / 2003 15.11.2003
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Plastični bankovci
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
44 / 2004 15.1.2004
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Blaž Pišek Društvena knjižnica - urnik za leto 2004
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Novosti v zvezi z evrom
Vojko Čeligoj Zlatnik na kupu zemlje
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
45 / 2004 15.3.2004
Redni letni občni zbor
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis 10. seje upravnega odbora in komisij NDS
Miloš Mikolič Zapis 11. seje upravnega odbora in komisij NDS
Blaž Pišek Društvena knjižnica - novosti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Razstava Numizmatični utrinki s celjskega
Andrej Štekar Slovensko zamejsko numizmatično društvo J. V. Valvasor
Menjalno posredništvo
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
46 / 2004 15.5.2004
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis občnega zbora NDS
Miran Trontelj Poročilo predsednika NDS
Finančno poročilo za leto 2003
Blaž Pišek Poročilo knjižničarja za občni zbor
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Setom tečajnih kovancev na rob
Mitja Petaros Prvi priložnostni evri
Mitja Petaros Italijanski priložnostni kovanci
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
Vprašalnik
na začetek
47 / 2004 15.9.2004
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Slovenski evro
Vitomir Čop Al' prav se piše evro ali euro
Mitja Petaros Še o priložnostnih evrih
Mitja Petaros Razstava Slovenskega zamejskega numizmatičnega društva J. V. Valvasorja
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
Mali oglasi
na začetek
48 / 2004 15.11.2004
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis 12. seje upravnega odbora NDS
Miloš Mikolič Zapis 13. seje upravnega odbora NDS
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Kostanov piknik in dimeži
Vitomir Čop Novi žetoni LPP
Mitja Petaros Nekaj besed o grboslovju
Andrej Štekar Tuje numizmatične revije (1. del)
Mali oglasi
Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek
49 / 2005 15.1.2005
Mednarodno srečanje zbiralcev
Društvene vesti
Blaž Pišek Društvena knjižnica - urnik za leto 2005
Miloš Mikolič Zapis 14. seje upravnega odbora NDS
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Italijanski priložnostni evri
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek
50 / 2005 15.3.2005  
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Prvi letošnji tečajni priložnostni evri
Mitja Petaros Priložnostni evri San Marina
  Mitja Petaros Evro za boj proti lakoti
Andrej Štekar Občni zbor zamejskega numizmatičnega društva Valvasor
Menjalno posredništvo
  Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
  Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek
51 / 2005 15.5.2005  
Društvene vesti
B. Pišek in U. Mate Poročilo knjižničarja za občni zbor 20. marca 2005
Mali oglasi
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Lanski vatikanski priložnostni evri
  Mitja Petaros Joannes Pavlvs II p.m.
Andrej Štekar Tuje numizmatične revije, II. del
  Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
  Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek
52 / 2005 15.9.2005  
    Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapisnik 15. seje
Miloš Mikolič Zapis občnega zbora
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Novosti pri priložnostnih evrih
Mitja Petaros Barvani kovanci
Mali oglasi
  Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
    Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek    
53 / 2005 15.11.2005

 

    Društvene vesti
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros Nekaj besed o zastavoslovju
    Mali oglasi
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek    
54 / 2006 15.1.2006

 

    Društvene vesti
  Miloš Mikolič Zapisnik 16. seje
  Miran Trontelj Zapisnik 17. seje
    Nova lokacija mednarodnih srečanj zbiralcev
  Blaž Pišek Društvena knjižnica - urnik za leto 2006
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros O slovenskih evro kovancih
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek    
55 / 2006 15.3.2006  
    Društvene vesti
  Miloš Mikolič Zapisnik 18. seje
    Nova lokacija mednarodnih srečanj zbiralcev
  Mitja Petaros Občni zbor SZND J. V. Valvasor
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros Program tečajnih spominskih evrov 2006
  Mitja Petaros Olimpijske igre v Torinu
  Vitomir Čop Numizmatična literatura
  Florindo Carli Kako se je začela moja numizmatična pot
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
    Mali oglasi
na začetek    
56 / 2006 15.5.2006 (na naslovnici pomotoma številka 55)
    Društvene vesti
  Miloš Mikolič Zapisnik rednega letnega občnega zbora
    Poročilo predsednika NDS
    Finančno poročilo NDS za leto 2007
    Poročilo knjižničarja za občni zbor 26.3.2006
  B. Pišek in U. Mate Društvena knjižnica - dolžniki
  Vitomir Čop Razstava evro kovancev in bankovcev
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Slovenija ni edina...
  Mitja Petaros Razstava in proslava 10-letnice SZND J. V. Valvasorja
  Florindo Carli Kako se je začela moja numizmatična pot
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek    
57 / 2006 15.9.2006

 

    Društvene vesti
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros Pa bo le Slovenija edina...
  Mitja Petaros Razglednici in poštni žig ob 10-letnici SZND J. V. Valvasorja
  Mitja Petaros Pretiskani Valvasorjevi bankovci
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
    Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek    
58 / 2006 15.11.2006

 

    Društvene vesti
  Miloš Mikolič Zapisnik 21. redne seje
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros Heraldika na evrih
    Numizmatični humor
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
    Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek    
59 / 2007 15.1.2007

 

    Društvene vesti
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros Adijo, tolar
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek    
60 / 2007 15.3.2007

 

    Društvene vesti
  Miloš Mikolič Zapisnik 22. redne seje
  Vojko Čeligoj Primorsko numizmatično društvo, Ilirska Bistrica
  Andrej Štekar Občni zbor SZND J. V. Valvasor
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros Sv. Jurij v numizmatiki
    Namesto numizmatičnega humorja
    Menjalno posredništvo
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek    
61 / 2007 15.5.2007

 

    Društvene vesti
  Miloš Mikolič Zapisnik 23. redne seje
  Miloš Mikolič Zapisnik rednega letnega občnega zbora
    Poročilo v.d. predsednika NDS
    Poročilo o delu sekcije zbiralcev razglednic v minulem obdobju
    Poročilo knjižničarja za občni zbor 25.3.2007
    Društvena priznanja za leto 2006 in 2007
    Finančno poročilo za leto 2006
  Stanko Flego Izlet SZND J. V. Valvasorja
  Mitja Petaros Tečajni priložnostni evri
  Mitja Petaros Funt šterling
    Namesto numizmatičnega humorja
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek    
62 / 2007 15.9.2007

 

    Društvene vesti
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros Zgodovina z različnega zornega kota
  Mitja Petaros Sovica iz Aten
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
    Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek
63 / 2007 15.11.2007

    Društvene vesti
  Miloš Mikolič Zapisnik 24. redne seje
    Ukinitev društvenih bonov NDS
  Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
  Mitja Petaros O bankovcih
  Vitomir Čop Nezakonita prodaja tolarjev
    Mali oglasi
    Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
    Stalno naročilo kovancev in bankovcev (abonma)
na začetek    
64 / 2008 15.1.2008

 

    Društvene vesti
  Miloš Mikolič Zapisnik 25. redne seje
    Nova lokacija nedeljskih srečanj
  Blaž Pišek Društvena knjižnica - urnik za leto 2008
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Izlet SZND J. V. Valvasorja
Mitja Petaros Obtočni priložnostni evri z letnico 2007
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
65 / 2008 15.3.2008

    Društvene vesti
Lokacija letošnjega občnega zbora
Miloš Mikolič Zapisnik 26. redne seje
Miloš Mikolič Zapisnik 27. redne seje
Nova lokacija nedeljskih srečanj
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Numizmatični abonma
  Mitja Petaros Numizmatična razstava ob stoletnici Zadružne Kraške banke na Opčinah
Mitja Petaros Ekonomska in monetarna unija - EMU ter evro
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
66 / 2008 15.5.2008

    Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis občnega zbora NDS
Poročilo predsednika NDS
Finančno poročilo NDS za leto 2007
Poročilo knjižničarja NDS
Poročilo o delu sekcije zbirateljev razglednic
Zapisnik 1. redne seje
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Delovanje SZND J. V. Valvasorja
E.M.P. Numizmatična literatura
Numizmatični vestnik
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
67 / 2008 15.9.2008

    Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapisnik 2. redne seje
Miloš Mikolič Zapisnik 3. redne seje
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mitja Petaros Primož Trubar v numizmatiki
  Andrej Štekar Občni zbor SZND J. V. Valvasor
E.M.P. Numizmatična razstava
  E.M.P. Numizmatična literatura
Numizmatični Vestnik
E.M.P. In memoriam

Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji

na začetek
68 / 2008 15.11.2008

    Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Reprodukcija 10-tolarskega bankovca v srebru
Zakladi Numizmatičnega kabineta
Urban Mate Ali moramo do 1. marca 2009 prijaviti naše zbirke?
E.M.P. Zaščita kulturne dediščine v Nemčiji
E.M.P. Numizmatična literatura
E.M.P. XIV. mednarodni numizmatični kongres, Glasgow 2009
Numizmatični vestnik
    Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
69 / 2009 15.1.2009

    Društvene vesti
Miloš Mikolič, Janez Štiglic Zapisnik 4. redne seje upravnega odbora
Blaž Pišek Društvena knjižnica v letu 2009
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Numizmatični abonma
Predlogi dogodkov za leti 2010 in 2011
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
70 / 2009 5.3.2009

Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapisnik 5. redne seje upravnega odbora
Janez Štiglic Zapisnik 6. seje upravnega odbora
Vitomir Čop Nič več avtobusnih žetonov
Vojko Čeligoj Primorsko numizmatično društvo Ilirska Bistrica
Urban Mate Ukrepi NDS v zvezi z uveljavitvijo zakona o varstvu kulturne dediščine
Peticija proti inkriminaciji zbirateljstva v Sloveniji in proti podržavljenju zasebnih zbirk
Numizmatični vestnik
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
71 / 2009 15.5.2009

Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapisnik 7. redne seje upravnega odbora
Miloš Mikolič Zapis občnega zbora Numizmatičnega društva Slovenije
Janez Štiglic Poročilo predsednika NDS
Vojko Šiler Računovodsko poročilo za leto 2008
Blaž Pišek Poročilo knjižničarja za občni zbor NDS
Zmago Tančič Poročilo o delu sekcije zbiralcev razglednic NDS
Andrej Štekar Poročilo z občnega zbora Numizmatičnega društva Valvasor
Predstavitev društva zbirateljev Sciurus
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
na začetek
72 / 2009 15.9.2009

Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapisnik 8. redne seje upravnega odbora
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Ni vse srebro, kar se sveti
Vitomir Čop Ponaredek napake na jugoslovanskem pettisočaku s Titovim portretom
Vitomir Čop Moja prva arheološka najdba
Srečanje numizmatikov, kartofilov in filatelistov v deželi prijaznih ljudi in zdravilnih vrelcev...
Mali oglasi
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji

na začetek

73 / 2009 15.11.2009
Društvene vesti
Statut Numizmatičnega društva Slovenije
Miloš Mikolič Zapisnik 9. redne seje upravnega odbora
Miloš Mikolič Zapisnik 10. redne seje UO NDS
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Razstava "Spomin na slovenski tolar"
Prva borza numizmatikov, filatelistov in kartofilov v Moravskih toplicah
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji

na začetek

74 / 2010 15.1.2010
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapisnik 11. redne seje UO NDS
Menjalno posredništvo
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Numizmatični abonma
Vitomir Čop Razstava "9 kovancev"
Stane Štraus Prihodnost denarja
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji

na začetek

75 / 2010 1.3.2010
Društvene vesti
Blaž Pišek Društvena knjižnica v letu 2010
Miloš Mikolič Zapisnik 12. redne seje UO NDS
Miloš Mikolič Zapisnik 13. redne seje UO NDS
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti

Prof. dr. Marko stabej in

Prof. dr. Igor Saksida

Mnenje o smiselnosti uskladitve oz. razjasnitve nenatančnih poimenovanj
Menjalno posredništvo 13.3.2010
Numizmatični vestnik 36
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji

na začetek

76 / 2010 15.5.2010
Društvene vesti
Miloš Mikolič Zapis zbora članov
Janez štiglic Poročilo predsednika NDS
Blaž Pišek Poročilo knjižničarja za zbor članov
Zmago Tančič Poročilo o delu sekcije zbiralcev razglednic NDS
Vojko Šiler Računovodsko poročilo za leto 2009
Vitomir Čop Zapisnik 14. redne seje UO NDS
Andrej Štekar Občni zbor Numizmatičnega društva J. V. Valvasorja
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Vitomir Čop Razstava Papirnati denar 1759-1918
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji

na začetek

77 / 2010 15.9.2010
Društvene vesti
Vitomir Čop Zapisnik 15. redne seje UO NDS
Vitomir Čop Poročilo o anketah
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Bojan Vogrinčič Prvi "prekmurski pejnez in znamka"
Vitomir Čop Bitka ob Mrzli reki
Vitomir Čop Razstava "9 kovancev"
Mednarodni sejem numizmatike, filatelije in kartofilije, Velenje 2010
3. borza NFK, Moravske toplice
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji
Numizmatični sejem v Vicenzi

na začetek

78 / 2011 15.1.2011
Društvene vesti
Vitomir Čop Zapisnik 16. redne seje UO NDS
Vitomir Čop Zapisnik 17. redne seje UO NDS
Blaž Pišek Društvena knjižnica v letu 2011
Upravni odbor NDS Menjalno posredništvo na zboru članov
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
Deželna banka izbrana za prodajo numizmatičnih vrednosti tudi v letih od 2011 do 2013
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji

na začetek

79 / 2011 1.3.2011
Društvene vesti
Vitomir Čop Naše numizmatične novosti
vir: RTV SLO Razstava del Miljenka Licula, oblikovalca tolarjev in znamk
Collecta
Uredniški odbor Numizmatični vestnik št. 37
Upravni odbor NDS Menjalno posredništvo na zboru članov
Koledar numizmatičnih prireditev v Sloveniji

na začetek

80 / 2011 15.5.2011
Društvene vesti
Vitomir Čop Zapisnik 18. redne seje UO NDS
Vitomir Čop Zapis zbora članov
Janez štiglic Poročilo predsednika NDS
Vojko Šiler Računovodsko poročilo za leto 2010
Blaž Pišek Poročilo knjižničarja za občni zbor 12. marca 2011
Urban Mate Okrogla miza našega društva na Collecti
Urban Mate Zmaga na Ustavnem sodišču