MUZEJSKE IN DRUGE JAVNO DOSTOPNE NUMIZMATIČNE ZBIRKE

 

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

    Numizmatični kabinet

 

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE

    Numizmatična zbirka

 

POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR

    Zbirke (tudi numizmatična)

 

POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

    Stalne razstave (tudi numizmatična zbirka)

 

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

   

POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ

    Numizmatična zbirka