ZGODOVINA NUMIZMATIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE ( 1941 – 2008 )

 

1941 - SLOVENSKI NUMIZMATIČNI KLUB

Predhodnik NDS je bil Slovenski numizmatični klub, ki je bil ustanovljen marca 1941, tik pred vojno. Ponovno je začel delovati l. 1945. Leta 1947 je tedanja oblast zahtevala razpustitev društva, ki se je nato kot sekcija priključilo Zgodovinskemu društvu  Slovenije.

 

1956 - NUMIZMATIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE

Ker so se l. 1955 iz Zgodovinskega društva odcepili Muzealna in Arhivarska sekcija ter ustanovili samostojni društvi in ker je področje numizmatike pokrival l. 1948 ustanovljen Numizmatični kabinet, je prenehala z delovanjem tudi Numizmatična sekcija. Njeni člani so 27.6.1956 v gostilni Pod lipo v Gradišču v Ljubljani ustanovili NDS.

 

1958 - NUMIZMATIČNI VESTNIK

Leta 1958 je društvo pričelo izdajati svojo glasilo Numizmatični Vestnik. Zasnovano je bilo kot društveno glasilo, ki objavlja izvirne članke iz področja numizmatike. Novembra istega leta je društvo pripravilo prvo društveno razstavo » Razvoj denarja » v prostorih Magistrata. Tako obsežne in kvalitetne razstave v Ljubljani ni več bilo. Takrat je društvo štelo le 51 članov. Leta 1962 je Vestnik prenehal izhajati. Namesto njega je društvo l. 1968 začelo izdajati Glasnik, numizmatični bilten v skromni broširani izdaji. Leta 1979 smo pričeli ponovno izdajati Numizmatični vestnik, ki od tedaj redno izhaja enkrat na leto, Glasnik pa se je preimenoval v Numizmatične novice.

 

DRUŠTVENA KNJIŽNICA

Društvo je že ob nastanku osnovalo knjižnico, ki zdaj šteje 1700 enot. V društvu so ves čas delovanja potekale interne avkcije numizmatičnega materiala - menjalno posredništvo, ki je omogočalo, da so člani med seboj izpolnjevali zbirke.

 

SREČANJA ZBIRALCEV

Sestanki in srečanja so bili na različnih lokacijah. Selili smo se od gostilne Pod lipo v restavracijo Slavija na Gosposvetski cesti, v prostore Društva upokojencev na Trubarjevi cesti 7, v prostore KS Gradišče v Veselovi ulici 10, v prostore Stara Ljubljana Pod Trančo in v prostore KS Poljane na Zarnikovi 3, dokler nismo l.1983 dobili stalnih prostorov na Ilirski 14. Nedeljska in mednarodna srečanja so bila sprva v hotelu Belevue, nato pa dolga  leta v hotelu Ilirija v Šiški. Od tam smo jih za nekaj let preselili v Muzej novejše zgodovine in potem še v Knjižnico Otona Župančiča. Sedaj so nedeljski sestanki skupaj s filatelisti v prostorih Šahovskega kluba na Brajnikovi 12, mednarodna srečanja pa v domu TŠ na Taboru.

 

RAZSTAVE

V času svojega obstoja je društvo priredilo več velikih numizmatičnih razstav, razstave pa so individualno pripravljali tudi posamezni člani društva. Sodelovali smo v tem času s številnimi sorodnimi društvi, tako doma kot v zamejstvu, posamezni člani pa so društvo predstavljali tudi na mednarodnih kongresih. Sodelovali smo z Narodno banko Slovenije, pa tudi z muzeji, tako z Numizmatičnim kabinetom Narodnega muzeja v Ljubljani, Mestnim muzejem in z Gorenjskim muzejem v Kranju.

 

SODELOVANJE Z BANKO

Od l. 1991 ima društvo stalnega predstavnika v Komisiji za pripravo predlogov za izdajo priložnostnih kovancev pri Banki Slovenije. 

 

Andrej Rant

 

 

© Numizmatično društvo Slovenije 2009