NUMIZMATIČNEGA ABONMAJA ZAČASNO NE IZVAJAMO            

Od leta 2011 so vsi trije abonmaji (BS, NDS in DBS) združeni v enotnega, kjer vsaka fizična oseba nastopa le enkrat na osnovi svoje davčne številke. Pobudnik skupnega abonmaja je BS, izvajalec DBS.

V primeru spremenjenega načina izdajanja in distribucije numizmatičnega materiala s strani izdajatelja (BS) bomo numizmatični abonma v društvu ponovno obnovili.

 

 

=============================================================

 

 

Kaj je numizmatični abonma?            

Po dogovoru z Banko Slovenije, od 1.1.2008 pa tudi z Deželno banko Slovenije, ki jo je BS pooblastila za distribucijo novih numizmatičnih izdaj, omogočamo našim članom rezervacijo vseh novo izdanih kovancev, bankovcev, medalj in drugih numizmatičnih izdelkov, ki jih izdajata Republika Slovenija in Banka Slovenije ter nekaterih, ki jih izdaja Evropska centralna banka.

Numizmatični abonma ni naročilo, ampak le rezervacija željenih numizmatičnih izdelkov. Banka jih za abonente hrani 30 dni po izidu. Po preteku tega roka jih da v prosto prodajo.
Abonma ni tržna aktivnost ampak le brezplačna interna storitev društva za svoje člane.

Namen numizmatičnega abonmaja je:

 

 

na začetek

Kako postanem abonent?                   

V numizmatični abonma se lahko vpišejo le člani NDS.
Za vpis je potrebno izpolniti abonmajski obrazec in podpisanega poslati na naslov društva.
Obrazec oddate le enkrat in velja od trenutka prispetja na naslov društva (ne velja poštni žig!) do preklica oziroma do izstopa člana iz društva.
Nov obrazec pošljete le v primeru spremembe podatkov (drugačne količine, druga izbrana poslovalnica banke,...). V tem primeru morate izpolniti nov obrazec v celoti.
Na obrazec napišete željeno količino kosov za vsako kategorijo numizmatičnih izdelkov posebej, banka pa to količino po potrebi lahko omeji. Poleg tega na obrazcu izberete način prevzema in poslovalnico, v kateri želite prevzemati rezervirane numizmatične izdelke.
Abonma velja za posamezno izdajo numizmatičnih izdelkov le, če imate v trenutku oddaje seznama abonentov banki poravnano članarino za tekoče koledarsko leto.

Abonma se zamrzne in ne velja, kadar nimate poravnane članarine za tekoče leto.

Abonma stalno preneha:

 

 

na začetek

Kako prevzemam rezervirane numizmatične izdelke?        

Rezervirane numizmatične izdelke lahko prevzemate na dva načina:

  1. V Numizmatičnem društvu Slovenije.
    V tem primeru se pred izidom (ali vsaj pred predvidenim iztekom roka za prevzem) dogovorite z blagajnikom društva za plačilo akontacije (v višini zadnje podobne izdaje).
    Prav tako se dogovorite za kraj, čas in način prevzema rezerviranih izdelkov. Ob prevzemu se poračuna tudi morebitna razlika med akontacijo in dejansko ceno.
  2. V izbrani poslovalnici DBS
    V tem primeru morate rezervirane izdelke prevzeti v 30 dneh, oziroma v roku, ki ga postavi banka. Po preteku tega roka lahko banka da te izdelke v prosto prodajo.
    Rezervirane izdelke plačate ob prevzemu na bančnem okencu.

 

 

na začetek

Obrazec za vpis abonmaja                                 

 Shrani.si
Obrazec natisnite dvostransko na isti list papirja in izpolnjenega ter podpisanega pošljite na naslov društva.
Nepopolnih in nečitljivo izpolnjenih obrazcev ne bomo upoštevali.

 

 

na začetek

© Numizmatično društvo Slovenije, 2006-2008