(n0084)

Vitomir Čop:
SLOVENSKI KOVANCI IN BANKOVCI V 20. STOLETJU
Samozaložba,
Ljubljana, 2015
ISBN 978-961-283-227-8
Format A5, 464 strani

 Shrani.si

Pregled vseh v 20. stoletju zakonito veljavnih kovancev in bankovcev na slovenskem ozemlju.

Geografsko zgodovinski pregled, pregled valutnih območij, zgodovinski oris posameznih valut, ...

Knjigo lahko kupite v Numizmatičnem društvu Slovenije po ceni 38,00 €.

 

več ===>