POTRDITEV ČLANSKE IZKAZNICE NDS


Na podlagi predložitve potrdila o vplačilu članarine (blagajniški prejemek ali odrezek položnice) vam dežurni predstavnik društva potrdi izkaznico za tekoče koledarsko leto.

 

 

 

Izkaznic ne pošiljajte v potrjevanje po pošti!

 

 

 

S potrjeno člansko izkaznico lahko uveljavljate vse članske ugodnosti.